Økonomi- og regnskapssjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
11. november 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Sana Naqvi Abbas 47457410, Einar Grosås Mæle 48173626
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Inredo AS er et nyetablert konsern i sterk vekst, og er et partnerskap mellom Credo Partners AS og seks gründergrupperinger. Konsernet vil være ledende i Norge innenfor planlegging og levering av bygningsmessig innredning og systeminnredning.

Som økonomi- og regnskapssjef vil du ha ansvar for konsernets økonomifunksjon og sikre oppbygging av struktur og prosesser på økonomi. Du vil ha en bred rolle og være en viktig del av vekstreisen til Inredo. Rollen rapporterer til gruppens CEO.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for økonomisk rapportering i Inredo-gruppen
 • Konsolidering og utarbeidelse av konsernregnskap
 • Utvikle internkontroll samt gode rapporteringsrutiner og systemer
 • Pådriver og initiativtaker til forbedringsprosesser
 • Tett kontakt med konsernets interne og eksterne regnskapsfunksjon
 • Lede prosess for å etablere en felles plattform for økonomistyringssystemer
 • Hovedkontakt overfor konsernets revisor, bankforbindelse, forsikringsselskaper mv.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad
 • Minimum 5 års erfaring, gjerne fra revisjons-/regnskapshus, fortrinnsvis kombinert med operasjonell erfaring
 • God regnskapskompetanse, både på selskaps- og konsernnivå
 • Systemforståelse og interesse for IT-verktøy

Ønskede personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull, systematisk og løsningsorientert
 • Analytisk, effektiv og selvstendig
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Inredo tilbyr

 • En nøkkelrolle i videreutviklingen av en vellykket og ambisiøs gruppering i vekst
 • Et spennende og utviklende eierskap med kombinasjon av gründere og investeringselskap
 • Gode muligheter for å styre utviklingen av egen rolle fremover
 • Mulighet for å delta i incentivprogram samt konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibilitet med tanke på kontorplassering

Noe reisevirksomhet må regnes med.

Om Inredo

Inredo AS er et nyetablert selskap som pr. dags dato eier 6 datterselskaper hvor det samlet sett inngår 11 selskaper. Selskapene jobber hovedsakelig innenfor systeminnredning med en kombinasjon av in-house produksjon og montasjefirmaer. Største eier er Credo Partners AS. Konsernet er allerede markedsledende og har som ambisjon at gruppen skal omsette for 1 mrd og være den mest innovative og bærekraftige innredningsleverandøren i Norge. Hovedkontoret er registret i Oslo, med pilotkontor på Sem utenfor Tønsberg. Selskapene i gruppen er lokalisert på Østlandet, Sørlandet og i Bergen, med ambisjoner om å bli landsdekkende.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.