Chief Financial Officer

Sted
Kristiansand
Publisert
11. november 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Frode Pettersen 47888285, Sondre Løkken 48029015
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Umoe Advanced Composites (UAC) utvikler og produserer avanserte lettvekts trykktanker i komposittmaterialer, samt transportmoduler for lagring og transport av hydrogen, biogass og komprimert naturgass (CNG), hvor særlig veksten innenfor hydrogen har vært stor de siste årene. UAC har vokst med ca 45% i året de siste tre årene, og har en fabrikk under bygging i Kina. Vår produktposisjon er sterk, og vi forventer betydelig internasjonal vekst også i årene som kommer.

Selskapet har høye ambisjoner og forventes å skalere betydelig de neste årene, både i Norge og internasjonalt, og vi ser nå etter en ny CFO.
Den som kommer inn, vil spille en nøkkelrolle i et industrielt produksjonsselskap innen det grønne skiftet og i en stilling med tungt internasjonalt perspektiv.
Sentralt vil være å lede, utvikle og profesjonalisere økonomifunksjonene mot det norske og kinesiske Joint Venture-samarbeidet som er i ferd med å etableres gjennom blant annet økonomi, finans og rapporteringsstrukturer. Rette vedkommende vil ta del i alle dimensjonene av CFO-rollen, og får dermed store muligheter til å være med og forme et av fremtidens norske industriselskap av betydelig størrelse.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og videreutvikle UACs økonomi- og finansfunksjon.
 • Klargjøre selskapet for en mulig fremtidig børsnotering.
 • Ansvarlig for strategisk analysearbeid, optimalisering av kapitalstruktur, og for analytisk beslutningsstøtte i alle større strategiske prosjekter og investeringsmuligheter
 • Ansvar for årsoppgjør og budsjettprosess.
 • Ansvar for rettmessig rapportering av økonomiske forhold,
 • Leder- og personalansvar for egen avdeling.
 • Fronte selskapet overfor kapitalmarkedene/prospektive investorer
 • Kontaktperson overfor revisor, bank og forsikringsselskap.
 • Ansvar for kvalitetssikring og utvikling av Corporate Governance, internkontroll, ESG og åpenhetsloven.
 • Ansvarlig for at skatt, pensjon og regulatorisk rapportering er på plass.

Utdannelse og erfaring:

 • Høyere økonomisk utdannelse på masternivå eller tilsvarende.
 • Minimum 7 års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring fra selskap med kraftig internasjonal vekst.
 • Minimum sittet tett på moderne CFO-rolle, og forstå hva den innebærer.
 • Erfaring fra system med sterke strukturer.
 • Vært med på en IPO eller større kapitalinnhenting.
 • Erfaring fra Management Consulting eller revisjon en fordel.
 • Operativ erfaring fra regnskap, controlling eller revisjon en fordel.
 • Erfaring med å ha jobbet med produksjonsbasert industri en fordel.

Personlige egenskaper:
Rette vedkommende må være analytisk sterk, strukturert, og ha en strategisk tilnærming til rollen, i tillegg til en sterk forretningsforståelse, og evnen til å kommunisere godt med alt fra produksjonen til banker og investorer.

Språk:
Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime Executive ved Frode Pettersen, tlf. 478 88 285 eller Sondre Løkken, tlf. 480 29 015.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.