Regnskapssjef i Oslo kommune

Sted
Oslo
Publisert
11. november 2022
Søknadsfrist
4. desember 2022
Kontakt
Ståle Søbye tlf: 41774575
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du bli regnskapssjef i Oslo kommune med ca 54 000 ansatte og et budsjett på om lag 90 milliarder kroner? Kommunens visjon er at Oslo skal bli grønnere, varmere, mer skapende og ha plass for alle.

Som regnskapssjef i Seksjon for økonomistyring i Byrådsavdeling for finans jobber du sammen 14 svært kompetente medarbeidere. Seksjonen har overordnet ansvar for økonomiplan, budsjett, regnskap, oppfølgingsarbeid og finansforvaltning. Dette innebærer bl.a. ansvar for å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan, årsberetning, kvartals- og tertialrapporter, samt kommuneregnskap.

Vi ser etter en ambisiøs og høyt kvalifisert regnskapssjef som ønsker å jobbe i en organisasjon der du blir hørt og kan gjøre en forskjell. Din viktigste leveranse er å sikre gode og effektive prosesser for avleggelse av kommuneregnskapet gjennom å stille krav til utøvelse og etterlevelse av økonomibestemmelsene i kommuneloven og økonomireglement.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en kollega til å fylle rollen som regnskapssjef. Som vår nye kollega vil du inngå i et team som blant annet arbeider med oppgavene i hovedsak knyttet til følgende arbeidsområder innen kommunens regnskapsfunksjon:

 • Ansvar for utarbeidelsen av kommuneregnskapet
 • Premissgiver og diskusjonspartner innen regnskapsfaget for kommunen
 • Utvikling av avdelingens kompetanse innen regnskap og merverdiavgift
 • Løpende oppfølging av kommunens regnskaper
 • Delta i utvikling og innføring av styringsinformasjon og rapporteringsrutiner
 • Oppfølging av at lover og forskrifter følges innen ansvarsområdet, herunder merverdiavgifts- og merverdiavgiftskompensasjonsområdet
 • Økonomisk internkontroll
 • Generell saksbehandling innen ansvarsområdet
 • Systemeierskap for kommunens økonomisystem

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-, høyskole eller tilsvarende fra fagområdet
 • Erfaring fra tilsvarende funksjon fra offentlig forvaltning, større selskap eller revisjon
 • Lederegenskaper, beslutningsevne og gjennomføringskraft
 • God system- og prosessforståelse
 • Erfaring med ERP-systemer (Agresso), MS Office-plattformen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet som bla. gode samarbeidsevner og evne til å motivere selvstendige, kvalifiserte medarbeidere
 • Har god evne til å kommunisere godt med mennesker på ulike nivåer i organisasjonen
 • Analytisk, strategisk og strukturert
 • Har evne til å jobbe strukturert og selvstendig og er ryddig i møte med problemstillinger og dokumentasjon
 • Liker å arbeide i team og finne løsninger sammen med andre

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Arbeidssted vil være Oslo Rådhus
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse for stilling som fagsjef mellom lønnstrinn 58-75  (kr 832 900 - kr 1 161 100). For spesialt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.

 

Om arbeidsgiveren

Byrådsavdeling for finans har ansvaret for å ivareta overordnet økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, regnskap og finansstyring. Videre har Byrådsavdeling for finans overordnet ansvar for kommunens anskaffelsesvirksomhet, personvern, informasjonssikkerhet, konsernovergripende IKT og sentral arbeidsgiverfunksjon i Oslo kommune. Byrådsavdelingen er organisert med 6 seksjoner og har ca. 70 ansatte. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.