Denne stillingen har utløpt

Avdelingsjurist selskapsrett og eiendomsrett

Arbeidsgiver
Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap
Sted
Oslo
Referanse
4. desember 2022

Vis mer

Stillingsopplysninger

Det er ledig en stilling som rådgiver/spesialrådgiver i seksjon for styring som skal bistå i hele avdelingen med et hovedfokus på selskaps- og eiendomsrettslige problemstillinger.

Seksjon for styring har et sektorovergripende ansvar for avdelingens arbeid med budsjett, virksomhets- og etatsstyring, internkontroll og informasjonssikkerhet. Seksjonen har ansvar for virksomhetsstyringen av Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF og Oslo Havn KF og Næringsetaten. Seksjonen har ansvaret for eierskapsforvaltningen til 14 aksjeselskap, herunder Norges nest største kraftkonsern- Hafslund AS. Seksjonen har også ansvar for å arbeide med tverrgående juridiske saker, myndighetsutøvelse og policyutvikling på alkoholområdet, styrevalg og Oslo kommunes eierskapspolitikk.

Vi søker en person som skal vil arbeide med juridiske problemstillinger innenfor hele avdelingens ansvarsområde. Dette er en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom eiendomsforvaltning, eierskapsforvaltningjus og politikk.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være å arbeide med juridiske problemstillinger relatert til virksomheten i de kommunale foretakene, forvaltningen av Oslo kommunes eierskap, eierprosjekter, næringsutvikling og andre relevante problemstillinger som avdelingen arbeider med. Relevante juridiske fagområder er forvaltningsrett, offentlighetsregelverk, kommunalrett, kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, skatt, merverdiavgift, statsstøtteregelverket samt eierstyring- og selskapsledelse. Arbeidet vil også omfatte annet utrednings- og prosjektarbeid som til enhver tid legges til seksjonen.  

Kvalifikasjoner

 • Det kreves master i rettsvitenskap
 • Det er ønskelig med noen års relevant jobberfaring innenfor noen av de relevante fagområdene
 • Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring fra offentlig sektor og politiske prosesser, men dette er ikke er et krav
 • Stillingen innebærer å arbeide tett med flere kolleger i byrådsavdelingen og personlige egnethet vil derfor vektlegges
 • Vi vektlegger også relevant IT-kompetanse, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kapasitet til å levere høy kvalitet innenfor korte frister

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk med mange parallelle prosjekter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne er en forutsetning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avlønning i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ etter kvalifikasjoner og arbeidserfaring p.t som rådgiver/spesialrådgiver i lønnstrinn 34-53 og 39-56 (kr 533 000 - kr 751 400) og (kr 580 900 - kr 801 700) 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon:

Anders Berg
Seksjonssjef
Tlf: 971 93 939

Frode Hoel Helgeland
Seksjonssjef
Tlf: 928 26 094
 

Om arbeidsgiveren

Byrådsavdeling for næring og eierskap har det overordnete ansvar for kommunens nærings- og eierskapspolitikk, herunder utøvelse av kommunens eierfunksjon i aksjeselskaper, overordnet ansvar for kommunale foretak og etater innen eiendomsforvaltning og næring. Avdelingen er organisert i tre seksjoner og kommunaldirektørens stab.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Oslo Havn KF har ansvar for Norges største offentlig gods- og passasjerhavn. Visjonen er å være verdens meste effektive og miljøvennlige bynære havn. I et normalår transporteres om lag seks millioner tonn gods og nærmere syv millioner passasjerer over våre kaier. Oslo Havn KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune og har et havnestyre.

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i Oslo kommunes sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Foretaket har i overkant av 100 ansatte. Foretakets forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel