Spesialrådgiver

Sted
Hamar
Publisert
21. november 2022
Søknadsfrist
14. desember 2022
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du jobbe i et engasjert og trivelig fagmiljø som skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten?

Vi søker en engasjert medarbeider til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Som internrevisor i Helse Sør-Øst vil du levere revisjons- og rådgivningstjenester som en del av et revisjonsteam i en av Norges største virksomheter. Foretaksgruppen leverer helsetjenester til tre millioner innbyggere.

Om konsernrevisjonen
Konsernrevisjonen er organisert under styret i Helse Sør-Øst RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring ved å vurdere foretakenes prosesser for risikostyring og internkontroll.
Konsernrevisjonen leverer primært revisjons- og rådgivningstjenester til foretaksgruppens 11 helseforetak.

Konsernrevisjonen er i dag organisert i en modell med ti medarbeidere og kan ved behov leie inn spesialister fra helseforetakene eller kjøpe eksterne konsulenttjenester. For å lykkes med å levere våre tjenester over tid, blir utvikling av kompetanse og tjenester kontinuerlig prioritert. 

Arbeidsoppgaver

Som internrevisor i konsernrevisjonen er du ansvarlig for å delta i og lede revisjoner i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister. Gjennom revisjoner vil du skape innsikt og identifisere forbedringsområder, og drøfte disse i videre dialog med helseforetakene. Gjennomførte revisjoner vil gi en stor kontaktflate med ledere og medarbeidere i ulike foretak.

Stillingens ansvar og oppgaver kan tilpasses etter kompetanse, erfaring og interesse. Skulle du ønske å ha en rolle i og evne til å videreutvikle våre tjenester og prosesser innen revisjon, så vil det være en fordel. 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 2-3 års erfaring fra internrevisjon, rådgivning, risikostyring eller annet relevant arbeid med analyse
 • God kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis på masternivå 
 • Erfaring som konsulent og/eller erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel
 • Forståelse av prosjektledelse, forbedringsarbeid og endringsledelse er ønskelig
 • Interesse for bruk av dataanalyse er en fordel, f.eks. med Power BI el.
 • Sertifisering som internrevisor (CIA, diplomert internrevisor) eller villighet til å sertifisere deg

Personlige egenskaper

 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet, selvstendighet og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, trekke ut vesentlige observasjoner av innhentet informasjon og sammenfatte resultatet av ditt arbeid kortfattet i en helhetlig sammenheng
 • Evne til å presentere og kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av konsernrevisjon.

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Konsernrevisjon har kontorer på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted.

Konsernrevisjon erstatter en stor del av reisevirksomheten ved bruk av Teams. Stillingen innebærer begrenset reisevirksomhet.

For mer informasjon kontakt

Espen Anderssen, Direktør  94507618

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 96 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 81 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Totalt er vi omlag 200 medarbeidere i RHF-et som sørger for at befolkningen i helseregionen tilbys gode spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold borte fra arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.