Leder, Kommisjon f. gjenopptakelse av straffesaker

Om stillingen

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten, domstolene og myndighetene for øvrig. Muligheten til å få avgjort spørsmålet om å få gjenåpnet en rettskraftig straffedom av en uavhengig kommisjon er en viktig rettssikkerhetsgaranti.

Lederen utnevnes av Kongen i statsråd for én periode på syv år uten adgang til gjenutnevning.

Stillingen som leder for kommisjonen er en unik mulighet for deg som er opptatt av rettssikkerhet for den enkelte. Som leder vil du få en utfordrende og krevende stilling, både faglig og administrativt.  

Kommisjonen er uavhengig og skal i sitt virke ivareta hensynet til objektivitet. For rettsstaten er det sentralt at kommisjonen forvalter sitt samfunnsoppdrag på en god måte, herunder at sakene behandles effektivt, grundig og med høy kvalitet. 

Kommisjonen består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Som leder er du medlem av og har det administrative ansvaret for kommisjonen, i tillegg til å ha det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for kommisjonens sekretariat, som for tiden har 14 ansatte. Du vil gjennom dette ha stor mulighet til å lede og utvikle organisasjonen som forvalter en ordning av stor betydning for den enkelte og for samfunnet, og som er avhengig av tillit.   

I kjølvannet av «Baneheia-saken» skal regjeringen nedsette et granskningsutvalg. Mandatet vil omfatte en gjennomgang av kommisjonens arbeid. Gjennomgangen av kommisjonen vil kunne føre til endringer i lederansvar, administrative oppgaver og endring av tittel, og den nye lederen vil måtte finne seg i slike endringer uten erstatning.

Leder for kommisjonen må ha gode faglige kvalifikasjoner og ha god kunnskap om strafferett og straffeprosess. Det kreves også god forståelse for kommisjonens samfunnsoppdrag og evne til å kommunisere dette i både enkeltsaker og generelt.

Kvalifikasjoner

  • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
  • ledererfaring, med dokumenterbare resultater
  • svært god rolleforståelse
  • inngående kjennskap til strafferettspleien
  • gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig

Det kreves gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner. Personlig integritet og egnethet er en forutsetning for å kunne fungere i stillingen. 

Betingelser

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.         

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Ta gjerne kontakt med departementsråd Heidi Heggenes 22 24 55 35 eller ekspedisjonssjef Jostein Haug Solberg 924 26 837 for en uforpliktende samtale.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.