Administrerende direktør

Sted
Longyearbyen
Publisert
27. desember 2022
Søknadsfrist
24. januar 2023
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Klimavennlig arktisk energi – Logistikk – Eiendom

Vil du lede en av Norges viktigste hjørnesteinsbedrifter i skjæringspunktet arktisk næringsutvikling og industri, og som samtidig skal understøtte målene i norsk Svalbardpolitikk?

Store Norske startet som et gruveselskap. Gruvevirksomheten er i dag begrenset til Longyearbyen, og selskapet er i dag en sentral aktør på Svalbard innen eiendom, logistikk og reiseliv i tillegg til bergverk. Samtidig har selskapet som mål å bli en betydelig aktør innenfor fornybar energi i Arktis. Sentralt for den nye administrerende direktøren blir å ivareta og fornye selskapet i møte med verdens omstilling av energisystemer, utvikle de nye forretningsområdene, og med det skape samarbeid for ny fremtidsrettet næringsutvikling og virksomhet på Svalbard.

Store Norske har en over hundre år lang historie, og arbeidsplassene selskapet har skapt har lagt grunnlaget for lokalsamfunnet på Svalbard. Store Norske Spitsbergen Kulkompani søker nå en administrerende direktør som vil være med å legge grunnlaget for nye 100 år gjennom fremtidsrettet og bærekraftig virksomhet.

Den rette kandidaten har relevant høyere utdanning og solid ledererfaring fra sammensatte/flerdimensjonale virksomheter, gjerne innen industri, energi eller andre relaterte bransjer. Du er en forretningsorientert og kommersiell leder med god rolleforståelse, som kommuniserer godt på alle nivå. Som person har du en trygg, tydelig og moderne lederstil.

Store Norske er viktig for å ivareta Norges interesser på Svalbard. Erfaring med, eller god forståelse for samfunns- og næringspolitikk i kombinasjon med forretningsforståelse vil derfor være sentralt.

For den rette kandidaten er dette en unik mulighet til å lede et historisk selskap med tydelig strategi for fremtiden, i fantastiske omgivelser på Svalbard med unike rekreasjonsmuligheter.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved, Patrick Gjønnes tlf. 410 42 063, Mads Yngve Storvik tlf. 900 45 079, Marius Malmer, tlf. 900 96 824, Renee Davadi, tlf. 988 94 662 eller Emma-Pauline Fleischer, tlf. 468 08 401.

Se videoer fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani: https://www.youtube.com/channel/UCuQcLfqf7ncSgzCd_DPqKiA

Kontakt:

Patrick Gjønnes
Partner/Leder i Visindi Trondheim
patrick.gjonnes@visindi.no
+47 410 42 063

Mads Yngve Storvik
Seniorrådgiver
mads.storvik@visindi.no
+ 47 900 45 079

Marius Malmer
Rådgiver analyse og research
marius.malmer@visindi.no
+47 900 96 824

Renee Davadi
Rådgiver
renee.davadi@visindi.no
+47 988 94 662

Emma-Pauline Fleischer
Rådgiver analyse og research
emma.fleischer@visindi.no
+47 468 08 401

 

Store Norske er et konsern med 100-årig historie. Konsernet har om lag 130 ansatte innen ulike forretningsområder og er en viktig industribedrift på Svalbard. Alle virksomhetene i konsernet ligger an til å levere et positivt resultat for 2022.

Vi er verdens nordligste gruveselskap, og vi leverer kull til ulike typer industriproduksjon og til energiverket i Longyearbyen. Samtidig har vi flere prosjekter i gang for fornybar energi i Arktis. Vi er Longyearbyens største boligaktør, og har en betydelig portefølje av næringseiendom. Vi vi driver med utvikling av både bolig og næringseiendom. 

Gjennom datterselskapene Store Norske Gruve 3 AS og eierskapet av Isfjord Radio legger vi til rette for reiselivsvirksomheten på Svalbard. I Svea har vi et stort og viktig miljøprosjekt med avvikling og opprydding etter 100 år med gruvedrift.

Gjennom datterselskapet Pole Position Logistics AS er vi en sentral logistikkaktør på Svalbard og i Arktis.

Selskapet er eid av Nærings- og Fiskeridepartementet og er et selskap i kategori 2 med sektorpolitiske mål.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.