Områdedirektør

Rekrutterer
Sted
Bergen
Publisert
13. januar 2023
Søknadsfrist
31. januar 2023
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du lede arbeidet med drift og vedlikehold av eiendommene i Vest – Norge?

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, og har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold av over 2300 bygninger i Norge og utlandet.

Vi søker nå områdedirektør med ansvar for drift og vedlikehold for Statsbyggs eiendommer i område vest. Ansvarsområdet vil bestå av 5 driftsområder med egne ledere (underdirektører). Området strekker seg fra Namsos til Rogaland og porteføljen består av ca. 800000 kvm bygninger og ca. 80 ansatte.
Stillingen som områdedirektør for drift og vedlikehold område vest er en unik mulighet for å bidra til å ivareta noen av Norges flotteste bygninger. Vi gjør for tiden endringer i organisasjonen for å kunne møte fremtidens utfordringer på en enda bedre måte. Områdedirektøren er sentral i gjennomføring, oppfølging og utvikling av dette. 

Drift- og vedlikeholdsavdelingen er organisert i områder og fagdimensjoner. Fagdimensjonene skal støtte områdene og sikre at vi får samme kraftfulle metode og rammeverk for hvordan vi løser oppgaver, mens områdene har personal- og gjennomføringsansvar.  

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av området med personal- og budsjettansvar
 • Ansvar for drift og vedlikehold i henhold til definert praksis og i nært samarbeid med fagansvarlige
 • Ansvar for langtidsplanlegging av vedlikehold, og gjennomføring av vedtatte vedlikeholdsplaner for området i samarbeid med fagansvarlige
 • Bidra til godt samarbeid og god dialog både eksternt og internt
 • Overordnet ansvar for HMS og SHA
 • Porteføljestyring og -utvikling
 • Kontraktsoppfølging
 • Bistå byggherreavdelingen med kompetanse fra drift- og vedlikeholdsarbeidet og være pådriver for at arbeidet med systematisk ferdigstillelse lykkes
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Erfaring fra personalansvar og dokumenterbare resultat fra lederrolle
 • Erfaring fra tilsvarende rolle er en fordel
 • God økonomisk kompetanse og kontraktsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Evne til å skape resultater gjennom strukturert arbeid
 • Innovativ og nytenkende
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å bidra i en spennende organisasjon i endring
 • Mulighet til å være med å forme og utvikle egen stilling i en innovativ og modig organisasjon med stort samfunnsansvar
 • Overtidsbetaling, fleksitid og støtteordning for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen lønnes fra kr 1.000.000 til 1.100.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Kontaktinformasjon:

Jarle Kvalvik
Direktør drift og vedlikehold
Tlf: 40923738


Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.