Risk and Compliance Manager


Har du lyst til å bli en del av et selskap, som er ledende innen sin bransje, og jobbe i et miljø preget av samarbeid og høyt kompetansenivå?

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Thommessen ønsker nå å styrke teamet innen risk og compliance med en faglig dyktig Risk and Compliance Manager til Oslo-kontoret.

Du vil bidra til å sikre at selskapets aktiviteter gjennomføres i overenstemmelse med gjeldende lover, forskrifter samt sertifiseringer og interne retningslinjer. Du vil lede forbedringsprosjekter og etablere nye prosesser og rutiner. Rollen er nyopprettet, så du vil få muligheten til å påvirke og sette ditt preg på den.

Stillingen rapporterer til CFO og du vil være en del av Økonomi og Compliance-avdelingen. Du vil arbeide i tverrfaglige team med andre støttefunksjoner og noen av landets beste advokater innen hvitvasking, personvern og annen compliance.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for den operasjonelle forvaltningen av risk og compliance
 • Etablering og videreutvikling av rutiner og prosesser, samt oppfølging innen blant annet anti-hvitvasking, personvern, informasjonssikkerhet, åpenhetsloven, arbeidstidsregler og sertifiseringer
 • Løpende rådgiving innen risk og compliance-relaterte spørsmål fra medarbeidere
 • Kontaktperson for eksterne tilsynsorgan og ved tilsynskontroll
 • Bistå i styrets risikovurdering samt årlig rapportering til styret innen risk og compliance
 • Gjennomføring av internopplæring og kursing

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innen økonomi, rettsvitenskap eller lignende
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra regulert virksomhet eller konsulentselskap
 • Erfaring innen internkontroll og/eller anti-hvitvasking er en fordel
 • God forståelse for forretning og brukernes perspektiv
 • IT-kompetanse og evne til å se løsninger for digitalisering og utnyttelse av IT-verktøy
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner i norsk og engelsk
 • Kvalitetsbevisst, løsningsorientert og med høy integritet
 • Utpreget lagspiller som trives med å jobbe sammen med andre
 • Engasjert og nysgjerrig, samt trives med å jobbe strukturert og målrettet

Hva kan Thommessen tilby deg?

 • Jobbe sammen med kollegaer som engasjerer seg og bryr seg, om hverandre, klientene og samfunnet rundt, og som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe mot felles mål
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjerte lagspillere, noe som reflekteres i høye skår i medarbeiderundersøkelsene
 • Opplæring i prosjektledelse og Thommessens egen prosjektmodell
 • Være med på Thommessens digitale satsning
 • Fleksibilitet i form av Thommessens 3:2-modell, som innebærer at vi har mulighet til å jobbe to dager i uken fra hjemmekontor eller annet valgfritt sted

Kontakt:

Per Svantesson
Director
per@ascender.no
+4791901288

Camilla Høgh Jansen
Senior Advisor
camilla@ascender.no
+4799378343


Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Vi har siden starten i 1856 vært med på de fleste toneangivende oppdragene i norsk næringsliv.

I Thommessen setter vi standarden for fremtidens advokatfirma gjennom å jobbe sammen som ett lag på tvers av ekspertise, og ved å produsere og ta i bruk innovative løsninger som forenkler og effektiviserer både vår egen og klientenes hverdag. Å jobbe i Thommessen innebærer at du blir en del av et raust og inkluderende arbeidsmiljø, med kollegaer som feirer fremgang sammen og støtter hverandre når det er litt motvind.

Les mer om hvordan det er å jobbe i Thommessen på våre karrieresider: https://www.thommessen.no/karriere/hos-oss


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.