Denne stillingen har utløpt

CFO

Arbeidsgiver
Hafslund Oslo Celsio
Sted
Oslo
Søknadsfrist
5. februar 2023

Vis mer

Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Dette er en unik mulighet for deg som har erfaring som CFO fra større komplekse virksomheter, og som ønsker å arbeide med mennesker, prosessindustri, energi og bærekraft i et selskap som er ledende i det grønne skiftet.

Hafslund Oslo Celsio er en sentral aktør i Oslos grønne skifte. Celsios virksomhet er kompleks, og består blant annet av landets desidert største selskap innen fjernvarme. Dette utgjør 36% av all fjernvarme som blir produsert i Norge.

Celsio utvikler også markedet for områdekjøling, og sammen med tilbudet innen fjernvarme så utgjør denne kombinasjonen en uslåelig klimaløsning for næringsbygg. Selskapets satsning på områdekjøling bidrar vesentlig til at bruken av HFK-gasser kan fases ut i henhold til Oslos klimaplan for 2021-2023.

Celsio har i tillegg en betydelig virksomhet innen salg av avfallshåndteringstjenester, og overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen er en viktig komponent i produksjon av fjernvarme.  I tilknytning til avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud bygges det et karbonfangstanlegg som skal fange opp til 400 000 tonn CO2 i året, noe som vil redusere byens utslipp med 17%.

Hafslund Oslo Celsio søker ny CFO som skal være med på å utvikle selskapet til neste nivå. Vi ser etter en CFO som har erfaring med et bredt mandat og som motiveres av å spille en aktiv rolle i selskapets videre forretningsutvikling. Dette vil blant annet innebære å arbeide med virksomhetsstyring og eierdialog, bredt og helhetlig med kommersielle problemstillinger, og ikke minst med omfattende milliardprosjekter innen bygging av nyskapende infrastruktur.

Stillingen

CFO er en del av selskapets ledergruppe og rapporterer til Administrerende direktør/ CEO. CFO skal aktivt bidra til å utvikle og realisere Celsios strategi, mål og forretningsmodell.

 • Lede og utvikle selskapets økonomi og virksomhetsstyringsfunksjon med tilhørende ledere og medarbeidere. Videreføre arbeidet med å modernisere CFO funksjonen med tanke på å effektivisere, og automatisere systemer og arbeids-prosesser etc. 
 • Være rådgiver for CEO i forhold til det økonomiske perspektivet på virksomhetens strategiske agenda og forretningsmodellens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det forventes at CFO tar en aktiv rolle i forbindelse med implementering av strategi og den videre forretningsutviklingen av selskapet. CFO vil ha styreverv i datterselskaper
 • Ha kontroll på selskapets finansielle stilling; budsjett, prognoser og likviditets-styring. Gjennomføre løpende risikostyring, lønnsomhetsanalyser og -vurderinger, samt foreslå proaktive tiltak for å sikre selskapets marginutvikling og lønnsomhetsmål
 • Etablere effektive relasjoner internt med ledere og medarbeidere på alle nivåer, og eksternt med eiere, strategiske kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter
 • Sikre at virksomheten utvikles og overvåkes med bruk av korrekt styrings-informasjon og relevante KPI'er
 • Ivareta ledelsesrapportering og sørge for at rapporteringen oppfyller behovene til eiere, styret og CEO

Erfaring / Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledelse. Omfattende erfaring med ledelse og utvikling fra tilsvarende stillinger, og med et bredt mandat som dekker flere fagområder. Har erfaring med utvikling av team og personer, samt effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser
 • Forretning. Erfaring med å arbeide bredt og helhetlig med forretningens kommersielle problemstillinger i tett samarbeide med CEO
 • Domene. Erfaring fra større og komplekse industri-, energi- og/eller infrastrukturselskaper/konsern, med særdeles god innsikt i faktorene (kommersielle, regulatoriske og politiske) som driver forretningens utvikling
 • Prosjekt og portefølje. Erfaring med styring av større prosjekter og prosjektporteføljer, her under prioriteringer, risikostyring, oppfølging og rapportering
 • Eier og styre. Erfaring med å ta en aktiv rolle innen eierdialog og virksomhetsstyring. Fremstår med god forståelse for samspillet mellom eier/styre og administrasjon i en kommersielt drevet virksomhet, gjerne PE-eiet
 • Høyere relevant utdannelse
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige preferanser/lederstil:

 • Arbeider på en strukturert og analytisk måte med et nødvendig fokus på systemer, prosesser, prestasjoner og kapabilitet
 • Fremstår med god balanse mellom å fokusere overordnet (på retning og beslutninger) og operativt (på implementering og effektivitet)
 • Fremstår med god balanse mellom et fokus på eksisterende problemstillinger/utfordringer, og fremtidige problemstillinger/muligheter
 • Er opptatt av å skape godt samarbeid og gode forretningsrelasjoner til kolleger og interessenter. Evner å forenkle komplekse problemstillinger og kommunisere godt til ulike interessenter

For mer informasjon ta kontakt med Roger Schønning i Boyden Executive Search, tlf: +47 959 37 130 eller Kjetil Haug-Nodeland i Boyden Executive Search, tlf: +47 911 67 703. Send søknad og CV til norwaycv@boyden.com merket Hafslund Celsio innen 05. Februar 2023.

I forkant av ansettelse vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel