Denne stillingen har utløpt

Rådgiver / seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Norad
Sted
Oslo
Søknadsfrist
12. februar 2023

Stillingsopplysninger

Rådgiver/seniorrådgiver (økonom) ved Avdeling for klima og miljø

Norad skal sikre at norske bistandsmidler blir brukt så effektivt som mulig for å oppnå prioriterte mål i utviklingspolitikken og FNs bærekraftsmål. Norad forvalter i overkant av 20 mrd. kroner av det norske bistandsbudsjettet årlig. Det er ønskelig å styrke arbeidet med tilskuddsforvaltningen. Vi søker deg som har faglig tyngde, pågangsmot og evne til å bidra med økonomi- og forvaltningsfaglig ekspertise i Norad generelt, og spesifikt innenfor klima- og miljøfeltet.
 
Avdeling for klima og miljø i Norad er en avdeling med fem seksjoner. I tillegg til det overgripende ansvaret for brede prosesser på klima og naturfeltet, har avdelingen et særlig fokus på matsikkerhet og landbruk, fornybar energi, bevaring av tropisk skog, og bærekraftig havforvaltning. En stabsfunksjon under avdelingsdirektøren støtter seksjonene, og gir råd knyttet til god og effektiv forvaltning. Den aktuelle stillingen er plassert i den forvaltningsfaglige staben.  

Arbeidsoppgaver
 • Være ressursperson for økonomifaglige spørsmål i avdelingen
 • Gi råd knyttet til effektiv forvaltning av avdelingens tilskuddsmidler; herunder spørsmål knyttet til utlysning, partnervurdering, finansieringsmodeller, budsjett, regnskap og revisjon hos våre tilskuddsmottakere
 • Bidra til opplæring innenfor de samme områdene i UD og Norad
 • Bidra til Norads bredere endrings- og forbedringsprosesser, utvikling av effektive og brukervennlige forvaltningsrutiner og systemer som for eksempel utlysninger, digitale verktøy, veiledere, og maler
 • Delta og bidra inn i samarbeidsfora med de øvrige forvaltnings- og avdelingsøkonomene i Norad
 • Det tas forbehold om at andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov
Kvalifikasjoner
 • Relevant økonomiutdanning på mastergradsnivå. Arbeidserfaring innen fagområdet kan veie opp for krav om utdanning
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen økonomi og økonomistyring
 • Relevant forvaltningsfaglig erfaring vil bli vektlagt positivt, fortrinnsvis fra bistandsprogrammer. Dette kan for eksempel være prosjekt- og programoppfølging, eller rådgivning, knyttet til multilaterale organisasjoner, offentlig forvaltning og/eller frivillige organisasjoner
 • Praktisk erfaring fra arbeid med større programmer, finansinstitusjoner, fond, offentlig-privat samarbeid, eller garanti-instrumenter, vil bli vektlagt positivt
 • Kunnskap om norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk. Ytterligere språkkunnskaper (spansk, fransk, portugisisk) er en fordel
Personlige egenskaper
 • Strukturert og resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra der det er behov
 • Evne til å utvikle og drive oppgaver fremover – på egenhånd og sammen med andre
 • Evne til å se helhet, jobbe strategisk, samt identifisere og iverksette effektiviseringstiltak
 • God formidlingsevne og gode samarbeidsevner
 • Personlig integritet og etisk bevissthet
Vi tilbyr
 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en internasjonal bransje
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek 
   

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.
 
Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 
Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta
med originaldokumentene. 

Kontaktinformasjon:

Martin Larnemark
Stabskoordinator
tlf: 23 98 02 54/407 63 760

Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver HR
tlf: 23 98 02 54/472 60 804

 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - gir faglige råd på det utviklingspolitiske området til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, forvalter tilskuddsordninger på utviklingsfeltet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås. Norad er en fagetat administrativt underlagt Utenriksdepartementet. Norad har ansvar for oppfølging av deler av regjeringens klima- og skoginitiativ, og er i disse sakene underlagt Klima- og miljødepartementet.

Finn oss
Nettsted

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel