Direktør Partnersuksess

Direktør Partnersuksess

Entur gjør det enklere for reisende å velge kollektivt og bærekraftig. Det gjør vi ved å gi reisende informasjon om reisealternativ i hele Norge, tilby kjøp av billetter på tvers av aktører, og gi service og informasjon, før, under og etter reisen. Antall kollektivpartnere øker, og Entur vil fremover være enda tettere integrert med våre partnere for å utvikle og levere løsninger som hjelper dem til å lykkes.

For å levere på oppdraget med å hjelpe partnere til å lykkes har vi etablert en ny avdeling som heter Partnersuksess. Avdelingen vil ha det overordnede ansvaret for tett samarbeid og økt partnertilfredshet hos våre B2B-partnere; togoperatører, fylkeskommuner og andre kollektivaktører. Partnersuksess vil være et synlig, systematisk og proaktivt bindeledd mellom partnere og Entur. Med ett av Norges største og mest kompetente digitale utviklingsmiljøer, en nyetablert enhet med erfarne og offensive ansatte og spennende partnere er forutsetningene for å lykkes svært gode. Da enheten er ny, vil det være sentralt å bygge kultur, prosesser og verktøy for å etablere effektiv samhandling internt og eksternt.

Arbeidssted er Enturs hovedkontor i Oslo. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og inngår i selskapets ledergruppe. Direktør Partnersuksess vil ha en svært synlig rolle eksternt og internt og ha et særskilt ansvar for partnertilfredshet og videreutvikling, med eksisterende og nye partnere.

Sentrale ansvarsområder:

  • Øke tilfredshet hos eksisterende og nye partnere gjennom tett involvering, struktur og godt samarbeid
  • Være synlig eksternt og tett på partnerne gjennom proaktiv dialog
  • Gjennom inviterende atferd og presis innsikt bidra til en åpen og konstruktiv dialog mellom partnerne og alle relevante avdelinger i Entur
  • Initiere og drive prosesser for å invitere inn og onboarde nye partnere
  • Være en drivkraft for å dele partnerinnsikt og en partnerorientert kultur internt i Entur
  • I samarbeid med andre deler av Entur, drive utvikling av verdiforslag til nye og eksisterende partnere
  • Etablere og utvikle teamet slik at avdelingen effektivt forstår sin rolle i ny organisering.
  • Være pådriver for en læringsorientert kultur basert på smidige prinsipper
  • Etablere effektive prosesser, verktøy og felles måleparametere med øvrige avdelinger

Vi søker en Direktør Partnersuksess med bakgrunn fra ledende B2B teknologiutviklingsselskap, hvor digitale produkter er kjernen i forretningsmodellen. Det er sentralt at kandidaten har erfaring fra å utvikle team gjennom struktur og prosesser, basert på moderne prinsipper i en organisasjon med tilsvarende teknologikompleksitet og kompetanse. Kandidaten har beviselige resultater, og kan eksempelvis dokumentere økt partnertilfredshet og svært god forståelse for balansen mellom partnerbehov og utviklingskapasitet. Det vil stilles krav til kandidatenes rolleforståelse og samhandlingsevner med digitale utviklingsmiljøer som en intern partner, ikke en kravstiller.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et høykompetent selskap, og muligheten til å være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag. Sammen med konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø, håper vi dette vil motivere vår nye direktør for Partnersuksess.
 

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Fredrik Jore, tel. 412 18 284/Ola Mork, tel. 412 45 252, for en uforpliktende og konfidensiell prat. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 12. februar 2023.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 

Entur AS er et statlig eid teknologi- og serviceselskap, med 420 medarbeidere, og en omsetning på i overkant av 660 mill. kr. Entur har avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og på Lillehammer. Hovedkontoret ligger i Oslo. Entur har et viktig samfunnsoppdrag; å få flere til å velge kollektive, bærekraftige reiser.

Enturs virksomhet kan deles inn i tre leveranseområder. Vi utvikler og forvalter salgs- og billetteringsløsninger og -tjenester til kollektivsektoren. Vi videreutvikler og forvalter en nasjonal reiseplanlegger for kollektivreiser, og vi legger til rette for effektiv bruk av data fra kollektivsektoren. Våre ansatte jobber med moderne utvikling av digital infrastruktur og kundehåndtering og salg av togbilletter på togstasjoner og på kundesenter. Entur tar mål av seg å være kundesentrisk, innovativt, pålitelig og ha enkle løsninger. For mer informasjon, se www.entur.no.