Sjeføkonom

Konkurransetilsynet

Er du Konkurransetilsynets nye sjeføkonom?

Konkurransetilsynet søker ny sjeføkonom. Som sjeføkonom leder du en avdeling som består av Norges fremste spesialister innen konkurranseøkonomi. Du har det overordnede ansvaret for at tilsynets økonomiske analyser holder høy kvalitet. Avdelingen din vurderer og utleder økonomiske modeller, gjør kvantitative analyser, og utreder konkurransefaglige problemstillinger. Du jobber også aktivt for å synliggjøre Konkurransetilsynet både nasjonalt og internasjonalt.  

Som leder hos oss vil du jobbe i et av Norges sterkeste kompetansemiljø for konkurransepolitikk. Du legger til rette for aktiv kunnskapsdeling, både i egen enhet, men også på tvers av hele Konkurransetilsynet. Tilsynets strategiske mål er å være målrettet i håndhevingen, en klar og tydelig pådriver, og en foretrukket og profesjonell arbeidsgiver. I tilsynet har vi høye ambisjoner og konkrete mål, men likevel en uformell tone, stor takhøyde, og god mulighet for medarbeiderne til å utvikle seg både faglig og personlig. 

Sentrale arbeidsoppgaver 

 • Du vil ha ansvar for ledelse av økonomisk stab i Konkurransetilsynet, inkludert personal- og budsjettansvar.  
 • Du vil ha ansvar for kvalitetssikring av konkurranseøkonomiske analyser som utføres i regi av Konkurransetilsynet.  
 • Du vil jobbe med utredelse av konkurransefaglige problemstillinger, samt jobbe aktivt for å synliggjøre og forbedre tilsynets omdømme og kompetanse.  
 • Du vil holde eksterne foredrag og stillingen gir utstrakt kontakt med eksterne fagmiljø. 
 • Du vil bidra til at tilsynet sin faglige kompetanse holder et høyt internasjonalt nivå.  
 • Du rapporterer til konkurransedirektøren og vil være en del av ledergruppen. 

Hvem er du?

Vi ser etter en trygg leder som har evnen til å veilede dyktige fagfolk på en tydelig måte. Du er en konkurranseøkonom med høy faglig integritet og bred erfaring fra arbeid med konkurranseøkonomiske problemstillinger. Det kan være en fordel med arbeidserfaring fra et akademisk miljø. Du trives med å kommunisere komplekse økonomiske problemstillinger på en lettfattelig måte, og har evnen til å anvende økonomfaglig innsikt på nyskapende vis.  

Som leder for avdelingen er det viktig at du har

 • Høyere utdanning (PhD) innenfor samfunnsøkonomi
 • Særlig sterk kjennskap til konkurranseøkonomi  
 • Solid samfunns- og rolleforståelse 
 • Innsikt i forvaltningens arbeid og forståelse for politiske beslutningsprosesser 
 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for arbeid med konfidensiell informasjon.  

Vi ser etter deg som

 • Har gode lederegenskaper og er trygg og tydelig i lederrollen  
 • Tar helhetlig lederansvar, har solid rolleforståelse og god faglig forståelse 
 • Er engasjert, ser løsninger, og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke 
 • Har høy arbeidskapasitet, og gode strategiske og analytiske ferdigheter 
 • Kommuniserer og samhandler godt på norsk og engelsk 
 • Samarbeider godt, bygger relasjoner, og spiller andre gode 

Vi kan tilby deg

Å bli del av vårt inspirerende, faglige og gode arbeidsmiljø!

 • Nye, moderne og universelt utformede lokaler sentralt i Bergen med fristende kantine
 • Fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid
 • Gode løsninger for hjemmekontor
 • Treningsrom og trening i arbeidstiden
 • Sykkelparkering og gode garderobefasiliteter
 • Gode velferdsordninger og eget bedriftsidrettslag
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Stillingen blir lønnet ut fra kvalifikasjoner og iht. til det statlige lønnsregulativ som direktør (st. kode 1062) og fastsettelse av lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette grunngis i søknaden.

Vi opplyser også om at vi Konkurransetilsynet er opptatt av å ha et inkluderende arbeidsmiljø. Mangfold betrakter vi som en styrke som gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Her er det flere kategorier, og så sant det er kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst en i hver gruppe til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til konkurransedirektør Tina Søreide på e-post tiso@kt.no, og andre spørsmål om prosessen kan rettes til seniorrådgiver HR Heid June Simonsen på e-post hjsi@kt.no.

For mer informasjon om Konkurransetilsynet se vår nettside www.konkurransetilsynet.no

Søknadsfrist: 12. mars 2023

 

Konkurransetilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre konkurranse som er til fordel for forbrukere og næringsliv. Gjennom håndhevelse av konkurranseloven skal tilsynet avdekke konkurranseskadelig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Tilsynet vurderer også om fusjoner og oppkjøp kommer forbrukere til gode. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innen sine fagområder. Konkurransetilsynet har rundt 100 ansatte i nye og moderne lokaler i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. For mer informasjon se www.kt.no.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.