Finanstilsynsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
2. februar 2023
Søknadsfrist
26. mars 2023
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Finanstilsynet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Finansdepartementet. Styret, oppnevnt av Finansdepartementet, har det overordnede ansvaret for virksomheten. Finanstilsynets samfunnsoppdrag er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Virksomheten fører tilsyn med aktørene i finanssektoren. Finanstilsynet har et utstrakt internasjonalt samarbeid, blant annet med de europeiske tilsynsorganene og andre lands nasjonale finanstilsyn. Finanstilsynet har omkring 310 fast ansatte. Det er satt ned et offentlig utvalg som skal utarbeide utkast til ny finanstilsynslov og se på alle sider ved Finanstilsynets virksomhet.

Finanstilsynsdirektør

Finansdepartementet søker ny finanstilsynsdirektør. Stillingen er ledig fra 15. august 2023. 

Finanstilsynsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av Finanstilsynet. Vi ser etter en leder som er engasjert i Finanstilsynets samfunnsoppdrag. Vi søker en tydelig og samlende direktør som oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Aktuelle kandidater er utviklingsorienterte, interessert i IKT-utvikling og evner å motivere faglig sterke og engasjerte medarbeidere. Direktøren må være en god formidler i det offentlige rom, fremstå med stor troverdighet og kunne representere Finanstilsynet nasjonalt og internasjonalt.

Rollen som finanstilsynsdirektør krever:

  • Stor faglig tyngde og gode samfunnsøkonomiske kunnskaper
  • Interesse for og innsikt i regulatoriske spørsmål og regelutviklingsarbeid
  • Bred samfunnskunnskap og god forståelse for Finanstilsynets rolle
  • Forståelse for relevante utviklingstrekk og rammebetingelser internasjonalt, især i EU
  • God innsikt i statsforvaltningen og sentrale beslutningsprosesser
  • Relevant ledererfaring og gode samarbeids- og lederegenskaper
  • Utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi eller jus

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Stillingen er en åremålsstilling med førstegangsansettelse for seks år og mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode på inntil seks år. Lønn etter avtale.


For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 / Are K. Skeie, tlf. 950 66 183, eller Finansdepartementet ved finansråd Hans Henrik Scheel, tlf. 22 24 41 08. Søknad med CV sendes via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 26. mars 2023.

Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.