Økonomisjef

Sted
Oslo
Publisert
8. februar 2023
Søknadsfrist
Snarest
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Signaturhagen Bolig AS er en boligutvikleer som bygger moderne leiligheter med stor vekt på unike fellesarealer hvor hagen i prosjektene er prikken over i`en. Vår visjon er å bygge stedstilpassede prosjekter med sosial bærekraft som et grunnleggende prinsipp.

Signaturhagen Bolig er i sterk vekst og søker nå en proaktiv og strukturert økonomisjef som vil være sentral i å bygge selskapet videre. Det vil være gode muligheter til å forme og sette sitt preg på rollen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Totalansvar for økonomisk oppfølging i Signaturhagen Bolig og prosjektselskaper, i tett samarbeid med daglig leder i Signaturhagen Bolig og prosjektledere
 • Sikre god økonomistyring i selskapets prosjekter, herunder følge opp kalkyler, fremdrift og lønnsomhet i prosjektene
 • Periodevis rapportering i prosjektselskaper og Signaturhagen Bolig
 • Likviditetsoppfølging i prosjektselskaper og Signaturhagen Bolig
 • Ansvarlig for kontinuerlig oppfølging av eksisterende finansiering i selskapet og prosjektselskaper, samt håndtering av lånedokumenter, mv. i forbindelse med etablering av ny finansiering i selskapet eller prosjektselskaper  
 • Bistå i transaksjoner, spesielt tilknyttet oppgjør, pro & contra, mv.
 • Utarbeidelse av nødvendige dokumenter ved selskapsmessige endringer/ optimalisering, herunder blant annet; stifte nye selskap, kapitalforhøyelser/nedsettelser, selskapsdokumentasjon tilknyttet finansiering, GF- og styremøteprotokoller, dokumentasjon til regnskapsfører
 • Videreutvikle rutiner og malverk tilknyttet selskapsforvaltning og økonomistyring/-rapportering for selskapet og for eksisterende og nye prosjektselskaper
 • Utarbeidelse av konsernregnskap, ligningspapirer, årsregnskap, mv. i samarbeid med revisor
 • Løpende vurdere et hensiktsmessig grensesnitt mot ekstern regnskapsfører
 • Bistand ved - og tilrettelegging for styremøter
 • Andre oppgaver som naturlig tilfaller rollen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende rolle
 • God regnskapsforståelse
 • Fordel med kompetanse innen eiendom og skatte-/avgiftsmessige problemstillinger
 • Solide Excel-kunnskaper

Ønskede personlige egenskaper:

 • Lærevillig med høy arbeidskapasitet
 • Analytisk med god finansiell og kommersiell forståelse
 • Strukturert, men fleksibel
 • Selvstendig og opptatt av å levere til rett tid og rett kvalitet

Signaturhagen kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Meget attraktive kontorer sentralt i Oslo
 • En sentral rolle i videreutviklingen av selskapet
 • Bli en del av et solid finansielt miljø i Wergelandsveien 7.
 • Flat selskapsstruktur med kort vei til beslutningstagere
 • Trening/PT-timer på eget treningsrom i kontorlokalene
 • Et ungt og dynamisk miljø, preget av fremoverlente, positive, engasjerte og sosiale kollegaer
 • Mulighet til å påvirke utforming av egen rolle og arbeidshverdag
 • Helse- og pensjonsforsikring
 • Fleksibilitet

Alle ansatte i Signaturhagen Bolig får anledning til å delta i selskapets aksjekjøpsprogram.

Kontakt:

Even Sæther
Advisor
even@ascender.no
+4791617306

Knut Røste Leganger-Krogstad
Partner
krlk@ascender.no
+4798088535--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.