Direktør Husbanken

Sted
Bodø og/eller Drammen
Publisert
8. februar 2023
Søknadsfrist
9. mars 2023
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om stillingen

Det er et politisk mål at alle skal bo godt og trygt. Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Dette gjøres både gjennom ulike økonomiske ordninger, digitale løsninger, og som faglig støttespiller for bl.a. kommunene og frivillig sektor. Husbanken har en viktig nasjonal kunnskapsrolle på feltet og som faglig rådgiver for Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Vi søker en samlende og strategisk sterk direktør som kan bidra til å videreutvikle Husbankens samfunnsoppdrag, og styrke Husbankens direktoratsfunksjoner. Et viktig tema i årene fremover er hvordan boligpolitikken kan bidra til økt tilgang på egnede boliger i hele landet. Dette er viktig for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i befolkningen. Husbankens distriktsrettede arbeid skal også styrkes.

Stillingen som leder av Husbanken byr på store muligheter for påvirkning og utvikling av viktige samfunnsområder. Du vil samarbeide med en rekke statlige og kommunale aktører, og med andre velferdsmyndigheter, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Du må være utviklingsorientert og ha høye ambisjoner både for Husbanken og det boligpolitiske oppdraget.

Vi søker deg med

  • relevant ledererfaring
  • evne til å bygge tillit, lytte og videreutvikle organisasjon og medarbeidere, og sette fart og retning i samspill med de ansatte
  • god rolleforståelse og kjennskap til politiske og administrative prosesser i sentralforvaltningen
  • erfaring og interesse for kunnskapsbasert forvaltning
  • erfaring med å lede utvikling av digitale løsninger
  • gode kommunikasjonsevner
  • bred samfunnsmessig orientering
  • evne til å utvikle gode løsninger sammen med både interne og eksterne aktører
  • høyere utdanning, gjerne på masternivå

Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale.

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for å gjennomføre boligpolitikken, og forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. I tillegg støtter Husbanken kommunene, frivillig sektor, byggsektoren og andre gjennom å utvikle kunnskap og kompetanse. Husbanken er også en pådriver for nye forsøk, innovasjon, energitiltak og at digitale løsninger de tilbyr blir tatt i bruk.

Husbanken har om lag 300 ansatte fordelt på kontorer i Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo. Hovedkontoret ligger i Drammen, med enkelte nasjonale oppgaver i Bodø. Direktøren kan ha kontorsted i Bodø og/eller Drammen.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

For mer informasjon, se www.husbanken.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.