Direktør økonomi og finans

Spennende lederrolle i et selskap med stor betydning for innbyggerne på Romerike

Om stillingen

Romerike Avfallsforedling IKS søker etter en direktør økonomi og finans som skal lede arbeidet med ytterligere å profesjonalisere selskapets økonomi- og finansfunksjon. Du skal bygge et godt og kompetent team og være en sentral bidragsyter i ledelsen.

Som direktør økonomi og finans vil du ha hovedansvaret for den strategiske, finansielle- og økonomiske utviklingen av virksomheten i tett samarbeid med administrerende direktør og øvrig ledergruppe. Du vil ha ansvar førende prinsipper for et felles rammeverk og sammenstilling av prognoser, budsjett og rapportering og sørge for at selskapet til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder også likviditet og KPIer. I tillegg vil du også ha ansvar for å systematisere, forbedre prosesser og bygge gode interne rutiner.

Stillingen er sentral i utarbeidelse av virksomhetsrapporter til styret og eier, samt ved tilrettelegging for styremøter og dialog med eier. Vi ser etter deg med høyere utdanning innen økonomi, og med solid erfaring innen virksomhets- og økonomistyring på ledernivå.

Erfaring med offentlig forvaltning og offentlige anskaffelser er en fordel. Du er en samlende og trygg leder med en tydelig struktur og strategisk tilnærming. Du skaper gode relasjoner og evner å formidle det overordnede bildet på en pedagogisk måte tilpasset ulike interessentgrupper og legger til rette for solid og praktisk økonomistyring.

Som person er du inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig. Personlig egnethet vil vektlegges.

Hos ROAF vil du få en lederstilling i et fremoverlent selskap med over 160 medarbeidere som hver dag løser et betydelig samfunnsoppdrag i en bransje i kraftig utvikling og endring. Vår nye direktør økonomi og finans vil være viktig i videreutviklingen av selskapet.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Mads Yngve Storvik tlf. 900 45 079, Anna Camilla Øynes tlf. 414 73 696 eller Christian Høie Lie tlf. 984 84 870. Søknad og CV sendes snarest og senest 31. mars 2023.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Romerike Avfallsfordeling IKS er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Om virksomheten

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF IKS) er et bærekraftig og fremoverlent selskap som samler inn og sorterer avfall, i tillegg til gjenvinning og ombruk. Vi eier og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og samler inn avfall fra 200 000 innbyggere. Dette sørger for at ressursene i avfallet går inn i et sirkulært kretsløp som blir innsatsfaktorer til nye produkter. ROAF IKS er en pådriver for at våre kunder kildesorterer og tar miljøsmarte valg hver dag slik at vi sammen kan bidra til en grønnere hverdag. Les mer om oss på vår hjemmeside roaf.no.

Kontakt

Mads Yngve Storvik
Seniorrådgiver
mads.storvik@visindi.no
+ 47 900 45 079

Anna Camilla Øynes
Rådgiver analyse og research
annacamilla.oynes@visindi.no
+47 414 73 696

Christian Høie Lie
Rådgiver analyse og research
christian.h.lie@visindi.no
+47 984 84 870

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.