Seniorrådgiver i avdeling for evaluering

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
20. februar 2023
Søknadsfrist
19. mars 2023
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Avdeling for evaluering planlegger og gjennomfører uavhengige evalueringer av Norges utviklingssamarbeid. Dette omfatter langsiktig utviklingssamarbeid, humanitær bistand, innsats innen klima og skogsatsingen, innsats for menneskerettigheter og arbeid i sårbare stater. Evalueringsarbeidet er regulert gjennom en egen instruks gitt av Utenriksdepartementet og Klima og miljødepartementet, og følger prosedyrer og standarder nedfelt i underliggende Evalueringsstrategi. Arbeidet bygger på retningslinjene for evaluering i Reglement for økonomistyring i staten og i OECDs utviklingskomité.

Vi har nå en ledig stilling som seniorrådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for evalueringer og studier, herunder utvikling av mandat, kvalitetssikring av evalueringsrapporter og formidling av funn
 • Evalueringsfaglig rådgiving overfor avdelinger i Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norad og ved ambassadene
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter avtale
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på minimum masternivå
 • God kjennskap til samfunnsvitenskapelige metoder og/eller evalueringsmetoder
 • Flere års erfaring fra evaluering og internasjonalt utviklingsarbeid inkludert relevant erfaring fra FN/multilaterale organisasjoner
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med internasjonale klima og miljøspørsmål.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, resultatorientert og med høy gjennomføringsevne
 • Evner å prioritere, jobbe effektivt, strukturert, analytisk og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge og utvikle relasjoner.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og stimulerende oppgaver i et godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kolleger
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning, i en internasjonal bransje
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • IA- organisasjon (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek.

Tilsettingen er fast og lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene. 

Helge Østtveiten
Avdelingsdirektør
Tlf: 23 98 01 43/910 05 771

Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver HR
Tlf: 23 98 02 54/472 60 804

 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Bilde 5

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.