Direktør virksomhetsstyring

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
24. februar 2023
Søknadsfrist
26. mars 2023
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Direktør virksomhetsstyring

Vil du lede arbeidet med å styre og følge opp Skatteetatens strategiske retning, produksjon og ressursbruk, og medvirke til å realisere etatens samfunnsoppdrag? Direktør for virksomhetsstyring har det overordnede ansvar for etatens virksomhetsstyring og skal legge til rette for god og helhetlig styring og rapportering. Direktøren skal være en strategisk rådgiver og sparringspartner for skattedirektøren og for etaten som helhet. Det vil være direktørens ansvar å sørge for at etaten til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser og måltall.

En omverden preget av raske endringer og kompleksitet vil påvirke Skatteetaten i årene som kommer, og stiller høyere krav til omstilling. Økonomisk handlingsrom og omstillingsevne i Skatteetaten er et av de viktigste oppdragene virksomhetsstyring skal levere i årene som kommer. Virksomhetsstyring har en avgjørende rolle for å sikre at Skatteetaten opptrer som én etat i møte med befolkningen, eier og andre samarbeidspartnere.

Du får lede en avdeling med 4 seksjoner og omkring 80 medarbeidere. Stillingen rapporterer til skattedirektør og inngår i Skatteetatens toppledergruppe.

Hva går jobben ut på?

Dette blir dine sentrale ansvarsområder:

 • Lede avdeling for virksomhetsstyring, og inngå i Skatteetatens toppledergruppe
 • Støtte skattedirektøren i løpende styring og samordning av etaten
 • Ansvar for etatens overordnede strategiarbeid og langtidsplaner
 • Lede og videreutvikle Skatteetatens samlede virksomhetsstyring og økonomiske rapportering
 • Være en synlig og aktiv pådriver for å forenkle, fornye og kommunisere Skatteetatens styringsmodell
 • Sikre at Skatteetaten til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser og måltall for den samlede virksomheten
 • Styring av etatens utviklingsportefølje og fordeling av utviklingsmidler
 • Direkte styring og oppfølging av avdeling for administrative tjenester
 • Administrativ styring av Sekretariatet for skatteklagenemnda
 • Kontaktpunkt for Finansdepartementet på områdene budsjett, økonomi og rapportering

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi søker en strategisk, trygg og utviklingsorientert direktør med solid ledererfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring. Erfaring fra komplekse virksomheter med krevende styringsstrukturer er viktig. Stillingen krever god rolleforståelse, og bred kunnskap om offentlig forvaltning og styring, gjerne fra statlig sektor. Du må ha høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Har du særlig relevant erfaring kan det i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet.

Hvorfor skal du velge oss?

Hos oss får du:

 • spennende utfordringer i en høykompetent virksomhet
 • mulighet til å være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som direktør (i stillingskode 1062) med lønnsbetingelser etter avtale.

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 eller Ola Mork, tel. 412 45 252, for en uforpliktende og konfidensiell prat.
 

Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.