Investeringsdirektør - Investments

Arne Blystad AS er management selskapet til Blystad Group. Konsernet investerer norske verdier på en global scene innenfor tre hovedområder; shipping, eiendom og investeringer i noterte/unoterte selskaper og fond.
Konsernet er et dynamisk family office med effektive beslutningsprosesser. Gruppen søker å kombinere industriell og finansiell ekspertise for å skape verdier. Finansielle verdier forvaltes, skapes og videreutvikles gjennom våre fire kjerneverdier; integritet, langsiktighet, kredibilitet og lagånd. Våre stolteste øyeblikk oppstår når lagarbeid resulterer i positiv verdiskapning for våre eiere, kollegaer og partnere. Vi ser på våre ansatte som en av våre viktigste investeringer.
Selskapet består av 20 ansatte på hovedkontoret i Oslo. I tillegg ansetter gruppen om lag 1.100 sjøfolk og 50 landbaserte ansatte i Glasgow, Skottland.

Blystad Group søker en forretningsorientert, allsidig og strategisk sterk Investeringsdirektør til å videreutvikle konsernets portefølje med direkte investeringer i unoterte selskaper. Rette vedkommende vil bli ansatt i Arne Blystad AS, managementselskapet i konsernet.
Porteføljen består av selskaper i ulike bransjer og utviklingsstadier, og den rette kandidaten må beherske et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Sentralt i arbeidet står videreutvikling av verdiskapningsplaner, eierstrategier og transaksjoner.
Du vil samarbeide tett med ledelsen og eierne av konsernet, grundere, ulike eiermiljøer og stakeholders.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være ansvarlig for den operasjonelle og strategiske utviklingen av konsernets portefølje av unoterte og direkte investeringer i ulike selskaper
 • Vurdere, strukturere og gjennomføre oppfølgingsinvesteringer og salg av porteføljeselskaper
 • Utøve aktivt eierskap blant annet gjennom styreverv
 • Identifisere, evaluere og investere i nye selskaper i venture- og vekstfasen på tvers av ulike bransjer
 • Være operativ leder for interne og eksterne team i forbindelse med investerings-, kjøps- og salgsprosesser
 • Skape og utvikle investeringsmuligheter på vegne av konsernet innen relevante bransjer og industrier, herunder fondsseleksjon

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med gode akademiske resultater
 • Bakgrunn fra ledende strategikonsulenthus, Private Equity eller annet relevant arbeid
 • Dokumenterte resultater fra forhandlinger og gjennomføring av kjøp og salg av virksomheter
 • Erfaring fra selskapsutvikling operasjonelt og strategisk vil bli tillagt vekt, eksempelvis fra konsulentvirksomhet eller linjeledelse
 • Sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Integritet
 • Kommersielt anlagt, tydelig og bevist gjennomføringskraft og høy arbeidskapasitet
 • Strukturert, analytisk og trygg på egne vurderinger
 • Selvgående og initiativrik
 • God lagspiller, men samtidig kraftfull egen gjennomføringsevne
 • Relasjonssterk og evne til å bygge nettverk

Kontakt:

Asbjørn Jørgensen
Partner
asbjorn@ascender.no
+4792688123

Einar Grosås Mæle
Advisor
einar.maele@ascender.no
+4748173626

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.