Ansvarlig for eierskap / Head of Ownership

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
24. februar 2023
Søknadsfrist
19. mars 2023
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

hav

Blir du motivert av å jobbe med fornybar energi, elektrifisering og digital infrastruktur? 

Hafslund

Hafslund jobber for en verden i balanse, med fornybart, og er i dag et konsern bestående av tre forretningsområder med et økende antall datterselskaper, deleierskap, partnerskap og ventureinvesteringer. Hafslund Vekst er et av Hafslunds tre virksomhetsområder og en viktig bidragsyter i å skape vekst innen fornybar energi, elektrifisering og digital infrastruktur. I dag har vi blant annet satsninger innenfor solenergi, havvind, landbasert vind, elektrifisering og digitale løsninger. Hafslund Vekst forvalter også Hafslund sitt 50 % eierskap i Eidsiva. I lys av en voksende portefølje av spennende investeringer søker vi nå etter en ansvarlig for eierskap (Head of Ownership).    

Om rollen

I rollen som ansvarlig for eierskap (Head of Ownership) vil du få ansvaret for en enhetlig og aktiv oppfølging av Hafslund Vekst sine eierskap, og følge opp og bidra i det strategiske arbeidet med eierskapene. Dette er et viktig arbeid for at Hafslund Vekst skal klare å oppnå sine ambisiøse strategiske mål. Rollen vil inngå i investeringsteamet til Hafslund Vekst. Du vil samarbeide tett med øvrige medlemmer i teamet, styremedlemmer i de ulike selskapene, samt arbeide tett med ledergruppen i Hafslund Vekst. Du vil også samarbeide tett med de som er ansvarlig for Hafslundkonsernet sin øvrige portefølje av eierskap.

Stillingen rapporterer til Investeringsdirektør i Hafslund Vekst.

Dersom du har erfaring med investeringer eller oppfølging av eierskap, og trives med et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Vi søker deg som ønsker å bidra til at Hafslund Vekst lykkes med sine investeringer – både eksisterende og nye!

Hvilke arbeidsoppgaver kan du forvente? 

Ansvarlig for eierskap (Head of Ownership) vil få en sentral rolle i investeringsteamet og Hafslund Vekst for øvrig. Du får ansvaret for Hafslund Vekst sin modell for aktiv eierskapsoppfølging og videreutvikling av denne; du får ansvar for å følge opp Hafslund Vekst sin portefølje av eierskap, herunder bidra til at selskapene etablerer gode strukturer og prosesser for blant annet selskapsstyring, strategiarbeid, rapportering, finansiering og bærekraft, blant annet gjennom aktivt styrearbeid; og du vil få ansvaret for å etablere effektive rapporteringsrutiner og rapportere den løpende utviklingen av selskapene i porteføljen. I tillegg vil du være en viktig bidragsyter og sparringspartner når nye investeringer, forretningskonsepter og partnerskap vurderes.

I rollen vil du bistå med egen kompetanse, men også trekke på de rette fagekspertene i Hafslundkonsernet innenfor f.eks. kraftmarked, strategi, forretningsutvikling, M&A, økonomi, finans, HMS, bærekraft, innkjøp, etc.

Hvem søker vi etter?

Du har erfaring fra arbeid med investeringer eller oppfølging av eierskap, enten fra et industriselskap eller fra investeringsvirksomhet. Erfaring fra fornybar energi eller infrastruktur ses på som en fordel, men er ikke noe krav. Det er også en fordel med erfaring med styrearbeid, enten som styremedlem eller på annen måte. Du må ha meget god kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Hvem er du?

For å lykkes i rollen er du selvgående og proaktiv med høy grad av gjennomføringsevne. Det er også behov for at du er strukturert, liker å jobbe med varierte oppgaver, har kommersiell sans, og gode samarbeidsevner.
Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester i søknaden. Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk og kredittsjekk på aktuell kandidat i henhold til kraftberedskapsforskriften.

Vi tilbyr

  • Spennende og givende arbeidsoppgaver i et konsern med høye ambisjoner
  • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid og -sted
  • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et av landets største fornybarmiljøer

Kontakt:

Anders Gulbransen
Investeringsdirektør Hafslund Vekst
952 68 813
anders.gulbrandsen@hafslund.no

Amanda Kieding Nicolaysen
Rekrutteringskonsulent
476 77 757
amanda.nicolaysen@hafslundeco.no

I Hafslund går vi på jobb hver dag for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette er noe vi har gjort i hele 130 år. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg. Det er nok til å forsyne over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer vi 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo og har over 950 000 nettkunder.

Vi jobber for en verden i balanse, med fornybart. Vi bygger nå verdens første karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning, og når det står ferdig i 2026 blir vi det første klimapositive energiselskapet i verden. Vi er nest størst på vannkraft i Norge, størst på fjernvarme og nettvirksomhet – og vi ønsker også å vokse innenfor andre fornybare løsninger for fremtiden som havvind, sol, vind, batteri og elektrifisering. 

Hafslund eier halve Eidsiva-konsernet. De to konsernene inkludert datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst, Hafslund Oslo Celsio og Elvia har nesten 2000 ansatte spredd utover store deler av landet, med arbeidsplasser både sentralt i Oslo og lokalt ved kraftverkene og nettanleggene våre. Felles for alle ansatte i Hafslund er våre verdier: åpen, ansvarlig og nyskapende.,

DSCF8733 (NXPowerLite Copy)
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.