Dekan ved Fakultet for Biovitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet søker engasjert leder til Fakultetet for Biovitenskap

Ved fakultet for Biovitenskap (Biovit) er det ledig stilling som dekan. 

Som dekan leder du fakultetet, både faglig og administrativt. Biovit bidrar med forskning, utdanning og innovasjon innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk, og jobber mot å forme framtidens mat- og bioproduksjon.

Fakultetet har en stor del av sin virksomhet knyttet til forskning i Norge og internasjonalt, og er et ledende miljø for grunnleggende og anvendt biovitenskapelig forskning og utdanning. Fakultetet har et utstrakt samarbeid med næringslivet, og ulike former for næringslivssamarbeid utgjør en betydelig del av fakultetets økonomi.

Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt, nytenkende og faglig sterkt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Det er fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø ved fakultetet.

Dekanen rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe og er i tillegg fakultetsstyrets sekretær.

Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder.

Arbeidsoppgaver

Som dekan arbeider du med å:

 • sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i forskning og utdanning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • sammen med universitetsadministrasjonen bidra til en effektiv og funksjonell fakultetsadministrasjon
 • lede medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet
 • ta initiativ til og fremme gode relasjoner og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kompetanse

Kvalifikasjonkrav

Vi ser etter deg som:

 • har høy vitenskapelig kompetanse utover doktorgrad fortrinnsvis innenfor et av fakultetets fagområder
 • har ledererfaring fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner. Du har erfaring med personalledelse og faglig og administrativ ledelse
 • har kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • har erfaring og oppnådd resultater i samspill med næringsliv og/eller nasjonale/internasjonale forskningspartnere
 • har god organisasjonsforståelse og erfaring med medbestemmelse i beslutningsprosesser
 • kjennskap til lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med likestillings- og mangfoldsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du:

 • jobber strategisk
 • er resultatorientert, har beslutningsstyrke og evne til prioritering
 • har evne til å skape nettverk, internt og eksternt
 • forstår næringslivets og samarbeidspartnere sine behov og kan bygge sterke faglige relasjoner
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har en lederstil som fremmer en god organisasjonskultur og som bidrar til at dine medarbeidere trives og kan gjøre sine oppgaver på en best mulig måte

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 90 - 95, lønnsspenn NOK 1 094 800 – 1 213 200. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger:

Rektor Curt Rice, tlf: +47 67230020, e-post: Curt.Rice@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 26.mars 2023

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Ønske om unntagelse fra offentlig søkerliste må begrunnes. Dersom ønsket ikke tas til følge vil du bli kontaktet.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til a forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner.

Fakultetet er organisert i ni faggrupper: 
Genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, akvakultur, planteproduksjon, hagebruk og teknisk faggruppe.

Fakultetet har åtte større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.