Denne stillingen har utløpt

Direktør

Arbeidsgiver
HL-senteret
Sted
Oslo
Søknadsfrist
23. april 2023

Vis mer

Bransjer
Forskning / Utvikling, Annet
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, antisemittisme og minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret har et bredt samfunnsmandat: forskning på temafeltene, og særlig frambringe ny kunnskap om det norske Holocaust, drive dokumentasjons- og bibliotekstjeneste, formidle gjennom utstillinger om Holocaust og andre aktuelle tema, samt drive utstrakt kunnskapsformidling overfor undervisningssektoren, fagmiljøer og allmenheten generelt.

HL-senteret er en privat stiftelse som ble opprettet i 2001 etter initiativ fra de mosaiske trossamfunn i Norge, i kjølvannet av restitusjonsoppgjøret. HL-senteret kan se tilbake på mer enn 20 år med pionerarbeid og ekspansiv virksomhet. I dag er HL-senteret en velrenommert faginstitusjon med ca. 45 ansatte og rundt 70 mill. kroner i årlig omsetning.

Vår nåværende direktør går av etter endt åremål den 1. mars 2024, og vi utlyser derfor stillingen som

 

Direktør ved HL-senteret

I strategisk plan for inneværende periode (2021-2024) er det et sentralt mål å befeste og videreutvikle HL-senteret som kompetansesenter for hele landet med utstrakt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. En omfattende oppgradering av Villa Grande og et nytt tilbygg i 2021 har sikret muligheter for flere aktuelle utstillinger og mer aktivitet. Videre ønsker vi å styrke forskning, formidling og dokumentasjon.

Samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner, kontakt med myndigheter og politiske miljøer, deltakelse i samfunnsdebatten og arbeid med å sikre oppdrag og finansiering, er sentrale oppgaver for senterets direktør.

Direktøren har ansvar for ledelsen av HL-senteret, både faglig og administrativt, og rapporterer til styret ved styreleder.

Vi søker en direktør med følgende kvalifikasjoner:

 • god kjennskap til HL-senterets fagområder gjennom eget arbeid innen samfunnsfag, humaniora eller andre relevante fagområder
 • fortrinnsvis professorkompetanse/forsker I eller tilsvarende
 • bred ledelseserfaring
 • solid kjennskap til norsk samfunnsliv og forvaltning
 • høy kompetanse på forskningsbasert formidling overfor ulike målgrupper
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

Vi ønsker oss en direktør som er:

 • synlig og samfunnsengasjert
 • strukturert og strategisk med god gjennomføringsevne
 • trygg og tydelig som leder og formidler
 • god til å håndtere en mangfoldig og kompleks virksomhet
 • samlende og inspirerende
 • involverende og samarbeidsorientert på tvers av fagområder

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • et spennende fagmiljø som arbeider med både historisk viktige og dagsaktuelle temaer
 • hyggelige kollegaer og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • historiske lokaler på Bygdøy
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden
 • lønn etter avtale

Det er åpning for forskning i stillingen.

Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet til forlengelse for én periode. CV og publikasjonsliste  vedlegges søknaden. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker konfidensialitet, må oppgi dette særskilt i søknaden. Aktuelle søkeres vitenskapelige arbeid vil bli vurdert av en vitenskapelig komite. Styret ansetter etter en helhetlig vurdering av søkerne.

HL-senteret er opptatt av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi er en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger kontorplassen ved behov.

Interesserte kan kontakte styrets leder Harald Korn, tlf. 932 09 777, eller Gro Møllerstad i Møllerstad rekruttering as, tlf. 915 59 752.

Gå inn på www.mollerstad.no for å legge inn søknad innen 23. april 2023.

 

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, antisemittisme og minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret har et bredt samfunnsmandat: forskning på temafeltene, og særlig frambringe ny kunnskap om det norske Holocaust, drive dokumentasjons- og bibliotekstjeneste, formidle gjennom utstillinger om Holocaust og andre aktuelle tema, samt drive utstrakt kunnskapsformidling overfor undervisningssektoren, fagmiljøer og allmenheten generelt.

 

HL-senteret er en privat stiftelse som ble opprettet i 2001 etter initiativ fra de mosaiske trossamfunn i Norge, i kjølvannet av restitusjonsoppgjøret. HL-senteret kan se tilbake på mer enn 20 år med pionerarbeid og ekspansiv virksomhet. I dag er HL-senteret en velrenommert faginstitusjon med ca. 45 ansatte og rundt 70 mill. kroner i årlig omsetning.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel