Leder Kreditt

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
28. februar 2023
Søknadsfrist
Snarest
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Om stillingen

For å videreutvikle og styrke alliansen søker vi leder for kredittrisiko/-styring/-tjenester. Stillingen inngår i LB Selskapets ledergruppe og vil være ansvarlig for et eget team på 6-7 personer.

Som leder kreditt vil ditt hovedansvar være knyttet mot utvikling av kompetanse og styring av kredittrisiko/-tjenester i nært samarbeid med alliansebankene og eksterne interessenter som myndigheter og andre samarbeidspartnere.

De viktigste ansvarsoppgavene vil være å bygge opp beste praksis for selvstendige lokale sparebanker knyttet til:

  • Utvikle og vedlikeholde kredittstrategier, kredittpolicy/-prinsipper, herunder utvikling av risikomodeller og kredittprosesser.
  • Bidra til sterk kunnskap og god lønnsomhet i eierbankene gjennom god og sunn risikovurdering med tilhørende risikoprising/-styring.
  • Ansvar for faglig felles agenda på vegne av alliansen. Herunder forstå regulatoriske rammebetingelser som bankene står overfor.
  • Evne til å samle, fasilitere og lede alliansebankene mot en sterk felles plattform og kunnskapsgrunnlag innen ansvarsområdet. Bidra til å skape standarder for bedre synergi og samhandling på tvers.
  • Lyttepost og kommunikator mot reguleringsmyndighet sammen med alliansebankene. Det er svært viktig at den nye lederen evner å oversette dette i handling og konsekvenser for alliansebankene.

Vi ser etter en person med solid utdanning, meget god forståelse for hovedelementene i de risikoene som gjelder for bank/finans, og som vil trives med å organisere og kommunisere dette.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Visindi ved partner Jo Skjelstad tlf. 414 31 954, eller seniorrådgiver Renée Davadi, tlf. 988 94 662. Administrerende direktør for LB Selskapet AS, Bent R. Eidem, kan også kontaktes tlf. 905 95 172.

Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor LB Selskapet i prosessens innledende fase.

LB Selskapet søker også leder virksomhetsstøtte, se lenke: Leder virksomhetsstyring

Om virksomheten

LOKALBANK består av 10 selvstendige sparebanker som har inngått et strategisk samarbeid om felles leveranser og tjenester for å gjøre lokal sparebankdrift konkurransedyktig i et langsiktig perspektiv. Disse bankene er Askim & Spydeberg Sparebank, Sparebanken DIN, Drangedal Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank, Stadsbygd Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Aasen Sparebank og Sparebank 68 Nord. LB Selskapet AS, som bankenes felles selskap, skal bidra til realisering av alliansestrategien til LOKALBANK.

Hos oss i LOKALBANK blir du del av et profesjonelt og trivelig fellesskap av over 400 ansatte fordelt på 38 kontor og 10 sparebanker over hele landet. Vi bygger en helt ny bankallianse med høy kompetanse og innovative samarbeidsmodeller i hjertet av Trondheim.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.