Leder Virksomhetsstyring

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
28. februar 2023
Søknadsfrist
Snarest
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Om stillingen

For å videreutvikle og styrke alliansen søker vi leder virksomhetsstyring som vil ha det overordnede ansvaret for finansielle risikoer/-tjenester, kapitalstyring og forretningsutvikling. Stillingen inngår i LB Selskapets ledergruppe og vil være ansvarlig for et eget team på 5-6 personer.

De viktigste ansvarsområdene vil være å bygge opp beste praksis for selvstendige lokale sparebanker knyttet til:

  • Utvikle sterk kunnskap og praksis for styring av finansielle risikoer som våre banker står overfor. Dette være seg makro-, likviditets-, kapitalmarkeds- og kapitalrisiko.
  • Videreutvikle og tilpasse rammeverk for virksomhetsstyring med tilhørende risiko- og kapitalstyring.
  • Drive fram faglig agenda på området i alliansen. Evne å oversette regulatoriske endringer, modeller og konsekvenser for alliansebankene.
  • Arbeide i tett nettverk med alliansebankene, og bidra til å skape standarder for bedre synergi og samhandling på tvers.
  • Være en ressurs, og samle alliansebankene rundt en sterk felles plattform og kunnskapsgrunnlag.
  • Lede arbeidet med å utvikle og vedlikeholde felles forretningsområder/-initiativer.

Det er viktig å ha en god kompetanse og erfaring fra ansvarsområdet, samt evne å oversette dette i handling og konsekvens for alliansebankene i en samhandling med våre eksterne interessenter/-samarbeidspartnere.

Vi ser etter en person med solid utdanning, god forståelse for hovedelementene i de risikoene som gjelder for bank/finans, og som har stor gjennomslagskraft og trives med å organisere og kommunisere dette både mot alliansebankene og tilsynsmyndigheter.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Visindi ved partner Jo Skjelstad tlf. 414 31 954, eller seniorrådgiver Renée Davadi, tlf. 988 94 662. Administrerende direktør for LB Selskapet AS, Bent R. Eidem, kan også kontaktes tlf. 905 95 172.

Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor LB Selskapet i prosessens innledende fase.

LB Selskapet AS søker også leder kreditt, se lenke: Leder kreditt

Om virksomheten

LOKALBANK består av 10 selvstendige sparebanker som har inngått et strategisk samarbeid om felles leveranser og tjenester for å gjøre lokal sparebankdrift konkurransedyktig i et langsiktig perspektiv. Disse bankene er Askim & Spydeberg Sparebank, Sparebanken DIN, Drangedal Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank, Stadsbygd Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Aasen Sparebank og Sparebank 68 Nord. LB Selskapet AS, som bankenes felles selskap, skal bidra til realisering av alliansestrategien til LOKALBANK.

Hos oss i LOKALBANK blir du del av et profesjonelt og trivelig fellesskap av over 400 ansatte fordelt på 38 kontor og 10 sparebanker over hele landet. Vi bygger en helt ny bankallianse med høy kompetanse og innovative samarbeidsmodeller i hjertet av Trondheim.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.