Controller / Regnskapssjef / Økonomisjef - Engasjement

FinancePeople søker konsulenter som vil jobbe i oppdrag

FinancePeople AS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere er økonomer med relevant erfaring innenfor våre fokusområder. Gjennom våre prosesser vektlegger vi høy kvalitet og verdiskaping - både for våre kunder og kandidater. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.financepeople.no.

FinancePeople har løpende behov for kandidater med økonomisk utdannelse og erfaring, som kan tenke seg å jobbe som konsulent på interimsoppdrag. 

Interimsoppdrag kan gi interessante muligheter både for egen karriereutvikling og å raskt kunne bidra med opparbeidet erfaring. Våre kunder har ulike årsaker for å få tilført ekstra kompetanse og kapasitet i en periode. Eksempler på når våre kunder trenger ekstra kapasitet kan være; omorganisering av virksomheten, implementering av nye systemer, ansatte i permisjon/sykefravær eller at det er behov for overlapping i en rekrutteringsprosess.

Roller som skal dekkes i interimsoppdrag:

 • Finance Manager/Økonomisjef/CFO
 • Financial Controller
 • Business Controller
 • Konsernregnskapssjef
 • Regnskapssjef/-ansvarlig
 • Regnskapsmedarbeider

Kandidater med følgende kvalifikasjoner er derfor særlig relevante: 

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis masterutdannelse
 • god regnskapsfaglig kompetanse
 • erfaring med finansiell rapportering og/eller budsjettering
 • interesse for og gode ferdigheter i Excel/Power BI
 • interesse for og kompetanse om vanlig brukte IT-, BI- og ERP-systemer

FinancePeople ønsker både å komme i kontakt med deg som er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med engasjementer i en interimsperiode og deg som allerede jobber som konsulent i oppdrag.  

Virker dette interessant eller om det er noe generelt du lurer på vedrørende å jobbe oppdragsbasert ber vi deg om å registrere din CV (word/pdf format) i vårt system, eller kontakte Carl-Fredrik Schmidt på tlf 93 21 06 08 / carl-fredrik.schmidt@financepeople.no / Kine B. Johansen på tlf 40 64 54 94 / kine.johansen@financepeople.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.