Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Lillestrøm
Publisert
2. mars 2023
Søknadsfrist
Snarest
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi søker en inkluderende, samlende og samarbeidsorientert leder

RailCom AS er et entreprenørselskap med fokus på nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk, t-bane og telekommunikasjon. RailCom har som målsetning å levere prosjekter av høy kvalitet, til meget godt fornøyde kunder. Bedriften ble stiftet i 2009 og leverte i 2022 en omsetning på ca. 240 millioner kroner. Selskapet sysselsetter i dag ca. 80 ansatte og er også sertifisert lærebedrift.

Hovedkontoret er lokalisert i Lillestrøm, mens prosjektene hovedsakelig finner sted i Østlandsområdet. RailCom eies av Baneservice AS, som er en ledende baneentreprenør i Norge.

Selskapet har høyt kompetente ansatte, hvorav mange med lang erfaring innad i bransjen. Det er sterkt fokus på det faglige og sosiale miljøet og å ivareta en godt kvalitetssikret HMS-politikk.

Daglig leder i RailCom har bestemt seg for å trappe ned og vil gå inn i rollen som prosjektstøtte i selskapet. I den forbindelse søker vi ny daglig leder.

RailCom har de siste 10 årene vokst jevnt og levert meget gode resultater. Målinger på kundetilfredshet og medarbeidertrivsel har vært svært gode over tid. En viktig målsetting for vår nye daglige leder er å bevare dette, samt utvikle selskapet på flere områder.

Den til dels kraftige veksten i antall prosjekter og i størrelse på prosjektorganisasjonen har skapt et økende behov for struktur, modernisering og effektivisering av prosesser, verktøy og rutiner knyttet til samspillet mellom prosjektavdelingen og støtte-/stabsfunksjoner. En langsiktig målsetting for oss er å få administrasjon og prosjekt til å jobbe optimalt sammen i arbeidet mot våre kunder. En viktig del av dette vil være å bygge opp prosjektstøtte-funksjoner som kan avlaste våre prosjekt- og anleggsledere. Vi har også ambisjoner om å utvide vårt tjenestetilbud noe innen de jernbanetekniske fagene.

«Sjelen» i RailCom er at «alle skal med» og at kundefokus har høy prioritet. Vi søker derfor en leder som er spesielt flink med folk. Du er en inkluderende, samlende og samarbeidsorientert leder internt, kombinert med at du er forretningsorientert, serviceorientert og tillitvekkende overfor kundene.

Vår nye leder trives med å bygge og utvikle struktur og prosesser. Dette er viktigere enn at du kan de jernbanetekniske fagene, men har du kompetanse innen begge deler er det gunstig. Vi tror du har høyere utdanning, erfaring fra entreprenørvirksomhet og ledererfaring på avdelingsnivå eller selskapsnivå.  

Stillingen rapporterer til Styret i RailCom.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Camilla Sandberg, tlf 414 76 181.

Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet. I henhold til GDPR ber vi deg om å ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.