Kommersiell Direktør - Supply Chain Management

Tradesolution AS eies av NorgesGruppen, COOP Norge, REMA 1000 Norge og Dagligvareleverandørenes Forening. Tradesolution er et spennende kompetanse- og teknologiselskap som opererer i grensesnittet teknologi og retail. Selskapets tjenester er knyttet til salg, logistikk/vareflyt og digitalt innhold for dagligvare- og serveringsbransjen i Norge. Målet er å levere betydelige merverdier og skape store positive ringvirkninger til bransjer, kunder og eiere. Selskapet har i dag ca. 70 ansatte og holder til i moderne lokaler i Ole Deviks vei i Oslo.

Tradesolution har de siste årene hatt en betydelig vekst, og selskapet har investert i utvikling av nye produkt- og tjenesteområder. Selskapet har store vekst- og utviklingsambisjoner for fremtiden. Tradesolution vil i 2022 omsette for i overkant av 140 millioner NOK.

Vår visjon er 'Dagligvarebransjens foretrukne samarbeidspartner - hver dag'

Selskapet er organisert i tre forretningsområder hvorav Supply Chain Management (SCM) er ett av dem. Forretningsområdet SCM har i overkant av 250 kunder i dag, og store vekstplaner. Dagens hovedprodukt er TakeCargo, en plattform for samhandling i forbindelse med transport. Det utveksles elektronisk informasjon om rundt 140.000 transportoppdrag per måned i løsningen. Kundene er store transportkjøpere i bransjen, samt transportører og vareleverandører. Tradesolutions største kunde på SCM området er NorgesGruppens logistikkselskap, ASKO, som vi blant annet har samarbeidet tett med omkring løsninger for deres spennende satsning på elektriske selvkjørende sjødroner (se https://tradesolution.no/artikler/baerekraftige-og-innovative-logistikklosninger/ ). Tradesolution har også startet et banebrytende prosjekt omkring elektronisk informasjonsutveksling og optimering knyttet til ordre- og vareleveranseprosessene i dagligvarebransjen.

Supply Chain Management er et strategisk satsingsområde og selskapet ser nå etter en ny Kommersiell Direktør som skal bygge videre vekst og utvikle et slagkraftig og engasjert SCM team. Du vil lede forretningsområdet fremover og vil ha en strategisk og operativ rolle forankret i selskapets overordnede strategi. Det ligger stor verdi i Tradesolutions nettverk av kunder. For å skape innovativ og bærekraftig utvikling har selskapet forankret utviklingsprosjekter med både grossister, transportører og produsenter. Stillingen rapporterer direkte til CEO, medfører personalansvar og du vil sitte i ledergruppen til selskapet.

Vil du ta ansvar for vekst av Supply Chain Management, påvirke utvikling av moderne bærekraftige løsninger og bli en av Tradesolutions 70 kloke hoder? Stillingen kort fortalt

  • Utarbeide og gjennomføre markeds- og salgsplaner for Supply Chain Management
  • Skape nye brand og kunder, høy kundetilfredshet og CLV (Customer Lifetime Value)
  • God på salgsprosessen og pipeline management
  • Lede og utvikle SCM avdelingen og sikre tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
  • Være selskapets ansikt utad og ambassadøren for SCM, inspirere til nytenkning og legge til rette for kundenytte og kundetilfredshet

Kandidaten vi ser for oss er en forretningsorientert lagspiller med god erfaring fra salg og kundepleie. God på salgsprosessen og pipeline management. Bransjeerfaring fra dagligvare er en fordel, men ikke et krav. Kandidater med bakgrunn fra IT eller logistikk, eller en kombinasjon er interessant. I tillegg må du ha interesse for Supply Chain Management/logistikk og like effektivisering og prosessinnovasjon, samt det å være oppdatert på markedstrender og utvikling innen bransjen. Du har dokumenterbare resultater og er motivert for å skape vekst med deg som en spydspiss og ambassadør for teamet. Du har gjennomslagskraft, er smidig, endringsvillig og sterk til å bygge tillit og relasjoner.
Som leder har du en tilnærming hvor du gjør andre gode, du er resultatorientert og kan også ta tøffe beslutninger. Kanskje kommer du fra en Senior KAM rolle, er ambisiøs og vil videre inn i en lederrolle. Ønskelig med utdannelse innen logistikk, markedsføring, økonomi eller IT. Det er viktig at du kjenner deg igjen i Tradesolutions selskapsverdier som er: «vi tør å utfordre», «vi er lidenskapelige», «vi er til å stole på» og «vi bryr oss».

Er du moden for en utfordrende og operativ lederrolle hvor du utfra en unik posisjon skal effektivisere og skape verdi hos store aktører innen dagligvare- og serveringsbransjen?

Da ber vi deg sende søknad og CV snarest.
Har du spørsmål kan du kontakte Mona BO Hauge tlf. +47 928 84 556 eller Sander Feyling tlf. +47 906 80 185. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.