Revisjonsrådgiver / seniorrådgiver -forvaltningsrevisjon

Oslo_moduler_1170x300_1

Vil du bidra til bedre kommunale tjenester? Er du interessert i evaluering?  Vi er på jakt etter en til to samfunnsengasjerte medarbeidere til vår Avdeling for forvaltnings­revisjon. Vi ser spesielt etter deg som har interesse for offentlig forvaltning og har lyst til å jobbe tverrfaglig med hyggelige og dyktige kollegaer.

 

Arbeidsoppgaver

Kommunerevisjonen er Oslo kommunes valgte revisor. Vi arbeider på oppdrag fra bystyrets kontrollutvalg og kan bli bedt om å gjennomføre undersøkelser i alle kommunens virksomheter og aksjeselskap. I Kommunerevisjonen får du mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til lokaldemokratiet og kommunens forbedringsarbeid.
 
Som forvaltningsrevisor vil du blant annet gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak. Vi rapporterer forvaltningsrevisjonene til kontrollutvalget som videresender rapportene til bystyreutvalg/bystyret.
 
Vi kan tilby interessante og faglige utfordrende arbeidsoppgaver som spenner over hele kommunens ansvarsområde og som krever variert metodebruk, faglig dyktighet og god fremstillingsevne. Som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i forvaltningsrevisjoner vil du få muligheten til å fordype deg i ulike deler av kommunens virksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Du har master eller lignende i informatikk, rettsvitenskap, økonomi eller samfunnsvitenskaplige fag med gode resultater. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle om de har særlig relevant arbeidserfaring.
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du har høy kompetanse innenfor kvalitative/kvantitative metoder.
 • Du har erfaring fra tilsyn, revisjon, utredning, forskning eller lignende.
 • Til stillingen som revisjonsrådgiver kreves minimum to års relevant erfaring med gode resultater. Erfaring fra prosjektledelse er en fordel.
 • Til stillingen som seniorrådgiver kreves minimum åtte års solid og relevant arbeidserfaring (evaluerings-, analyse- eller revisjonsarbeid). I tillegg kreves solid prosjektledererfaring og meget gode resultater som prosjektleder.
 • Du er personlig egnet (se personlige egenskaper).

Personlige egenskaper

 • Du kan raskt sette deg inn i ulike fagområder.
 • Du har gode samarbeidsevner og ser fordelen med å jobbe tverrfaglig.
 • Du jobber planmessig og selvstendig.
 • Du har stor gjennomføringsevne og ser det positive i høye krav til kvalitet.
 • Du verdsetter godt arbeidsmiljø og bidrar aktivt til dette.
 • Du har høy faglig integritet og viser god rolleforståelse.

Vi tilbyr

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • En interessant jobb for samfunnsengasjerte mennesker
 • Kompetente og hyggelige kolleger i et flerfaglig miljø
 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Tilgang til trimrom og mulighet for trim i arbeidstiden
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Vi ber om at du opplyser om du søker stillingen som rådgiver eller seniorrådgiver i søknaden.

Ta gjerne kontakt med assisterende avdelingsdirektør Morten A. Engebretsen på mobil 997 91 236.

 

Kommunerevisjonen er valgt av bystyret til å revidere regnskapene, evaluere tjenesteproduksjonen og myndighetsutøvelse for kommunens virksomheter. Kommunerevisjonen er uavhengig av byrådet og kommunens administrasjon og rapporter til kontrollutvalget og bystyret.

Kommunerevisjonen har 45 medarbeidere, og revisorene arbeider med forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, IT-revisjon og granskning.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.