Leder Prognose, planlegging og analyse (FP&A)

BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt og grønt. Selskapet har også en sterk posisjon innen påsmurte produkter, drikke og blomster. Den internasjonale virksomheten omfatter hel- og deleide selskaper i Sverige, Finland, Polen og Nederland. Visjonen vår er «En sunnere og ferskere framtid». Forretningsidéen er å skape grønn, ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter basert på samarbeid i hele verdikjeden. Vi tar ansvar for bærekraftige løsninger som sikrer god kvalitet fra jord til bord, og er til stede i hele samfunnet for å inspirere til sunnere livsstil. Vi har rundt 2300 ansatte i Norge og 810 internasjonalt. BAMA omsatte for 20,3 milliarder kroner i 2020. Les mer på www.bama.no

BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt og grønt, med en sterk posisjon innen påsmurte produkter, drikke og blomster. Den internasjonale virksomheten omfatter hel- og deleide selskaper i Sverige, Finland, Polen og Nederland.  

Selskapet er i sterk utvikling og ønsker å styrke organisasjonen med en nyetablert rolle som leder Prognose, planlegging og analyse (FP&A). Vi søker en forretningsorientert og analytisk leder, som har evne til å jobbe med et strategisk overblikk, samtidig som du trives med å være operativ. Du vil være sentral i videreutvikling av konsernets analysemiljø og viktig drivkraft i effektiviserings- og forbedringsarbeid.  

Du vil være en viktig sparringspartner for CFO og ha lederansvar for FP&A-området. Stillingen vil rapportere til Group CFO.  

Ansvarsområder 

 • Lede konsernets avdeling for prognose, planlegging og analyse, inkludert personalansvar for tre personer 
 • Ansvarlig for konsernets årlige budsjettprosess, samt løpende prognosearbeid
 • Finansielle framskrivninger og modellering av resultat, kontantstrøm og balanse  
 • Utforme analyser og beslutningsmateriale, herunder blant annet investerings-, nøkkeltalls- og konsekvensanalyser, samt verdivurderinger, på konsernnivå og på tvers av virksomhetsområder. I tillegg bidra til å drive igjennom forbedringer basert på analyser  
 • Delta i strategiarbeid og analysere forretningsmuligheter på konsern og forretningsenhetsnivå  
 • Utvikling av rapporteringsverktøy og maler til bruk i konsernet 
 • Yte prosjektrelatert støtte til konsernledelsen  
 • Bidra til gjennomføring og realisering av strategiske initiativ og prosessforbedringer  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Økonomiutdannelse på masternivå  
 • Minimum 6 års relevant erfaring, fortrinnsvis med bakgrunn som konsulent, kombinert med operativ erfaring fra tilsvarende stilling i større virksomhet  
 • Fordel med ledererfaring 
 • God systemforståelse, gjerne erfaring med Power BI   
 • Høy kompetanse og erfaring med modellering i Excel, samt bruk av presentasjonsverktøy og visualisering av data 

Ønskede personlige egenskaper 

 • Analytisk og strukturert, med evne til å trekke konklusjoner fra store datamengder 
 • Gode lederegenskaper 
 • Høy integritet  
 • Forretningsorientert  
 • Ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveranser  
 • Omstillingsdyktig og løsningsorientert  
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team  
 • Evne til å prestere under høyt tempo  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (skriftlig og muntlig) på både norsk og engelsk 

Vi tilbyr 

 • En sentral og viktig rolle i videreutviklingen av avdelingen 
 • Mulighet til å arbeide i en spennende og voksende bransje 
 • En stilling i et hektisk, men trivelig, trygt og positivt arbeidsmiljø 
 • Nye lokaler på Kalbakken med treningsfasiliteter og personalrestaurant 
 • Konkurransedyktige betingelser  

Vi opplyser om at det vil gjennomføres bakgrunnssjekk via Semac før ansettelse.

Kontakt

Veronica Johansen
Senior Advisor
veronica@ascender.no
+4795819282

Per Svantesson
Director
per@ascender.no
+4791901288
 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.