Denne stillingen har utløpt

Direktør for divisjon Transport og samfunn

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Sted
Trondheim
Referanse
27. mars 2022

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Direktør for divisjon Transport og samfunn har det overordnede ansvaret for å utvikle og implementere strategier og tiltak som bidrar til en fremtidsrettet og bærekraftig transportsektor i Norge. Til rollen ligger også ansvar for å lede og motivere et stort, kompetent og mangfoldig team av fagpersoner innenfor transport, planlegging og samfunnsutvikling. Som leder av divisjonen vil du være en sentral pådriver for fremtidens grønne transportløsninger, og du vil ha en unik mulighet til å påvirke teknologi- og samfunnsutviklingen til det beste for trafikanter og næringsliv i Norge. Stillingen rapporterer til vegdirektøren og er en del av ledelsen i Statens vegvesen. Som toppleder hos oss blir du en del av en framtidsrettet og kunnskapsrik etat med høye ambisjoner.

Kontorsted for stillingen er Trondheim.

Den rette kandidaten har relevant ledererfaring både på strategisk og operativt nivå fra større virksomheter, og erfaring eller god kjennskap til transport- og samfunnssektoren. Videre vil det være en fordel om du har kunnskap om nasjonal og internasjonal transportpolitikk, samt erfaring med å jobbe på tvers av ulike sektorer og interessenter. Den vi søker er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne, har sterke relasjonelle ferdigheter, og evner å kommunisere godt på alle nivå, eksternt og internt. Som leder av divisjonen er det viktig at du er en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere og samarbeidspartnere, og er opptatt av brukernes behov for gode og fremtidsrettede trafikkløsninger både i by og distrikt.

Kvalifikasjonskrav:

Masterutdanning eller tilsvarende innen relevante fagområder.

For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Lønn etter avtale. Det er pliktig pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene oppfordrer vi deg til å melde fra om dette.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med partner Frode Hepsø Johansson på telefon 992 21 300, eller seniorrådgiver Renée Davadi på telefon 988 94 662.


Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten i veisektoren gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom utvikling av regelverk, tilsyn, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Divisjon Transport og samfunn, en av de seks divisjonene i Statens vegvesen, består av 12 enheter med om lag 760 ansatte, og har sitt divisjonshovedkontor i Trondheim. Ytterligere informasjon om etaten finnes på www.vegvesen.no.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveier og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Statens Vegvesen er en stor samfunnsaktør med omkring 7000 medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Etaten ledes av veidirektøren. Det er besluttet ny hovedstruktur for organisering av Statens vegvesen. Nåværende regionmodell blir erstattet av en divisjonsmodell, og ansvar for vegiadministrasjon av fylkesveier overføres til fylkeskommunen fra 1.1.2020. Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet. For mer informasjon se www.vegvesen.no.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel