Investeringsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
17. mars 2023
Søknadsfrist
Snarest
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Oslo Pensjonsforsikring søker ny investeringsdirektør til å ivareta konsernets mandat og investeringsteam.

Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, med 130 milliarder kroner i forvaltningskapital. Konsernet forvalter pensjonsmidlene fra den offentlige pensjonsordningen til de ansatte i Oslo kommune og selskap som Oslo kommune eier. Forvaltningen av pensjonsmidlene har som mål å gi kundene våre stabile og lave pensjonskostnader. Virksomheten innenfor investeringsområdet omfatter et viktig samfunnsansvar, hvor blant annet klimahensyn og bærekraft har en sentral rolle i forvaltningsstrategien.

Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning av pensjonsmidlene, og ha et hovedansvar for å videreutvikle konsernets mandat og investeringsteam. Blant kjerneoppgavene til stillingen inngår kontinuerlig overvåkning av markedene og løpende vurdering av porteføljen.  

Kandidater til stillingen bør ha mer enn ti års kapitalmarkedserfaring fra rente og/eller aksjesiden, og kunne vise til gode forvaltningsresultater. I tillegg kreves det sterk finansteoretisk innsikt og god risikoforståelse, og solid kunnskap om strategisk og taktisk aktivaallokering.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661. Registrer ellers interesse direkte på kinderstiff.no


Fakta:

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er et solid og veldrevet livsforsikringsselskap som leverer offentlig tjenestepensjon, lån og forsikringer til ansatte i Oslo kommune og selskap de eier.

Oslo Pensjonsforsikring er i løpende utvikling for å ivareta eksisterende og nye kundebehov knyttet til virksomheten. Pensjonsområdet omfatter mer enn 187 000 yrkesaktive, pensjonister og tidligere ansatte. Gjennom Oslo Forsikring forsikres mer enn 3000 bygninger, motorvogner og andre verdier hvor Oslo kommune har et ansvar. Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, med 130 milliarder kroner i forvaltningskapital, og en eiendomsmasse verdt 20 milliarder kroner.

Konsernet er heleid av Oslo kommune, med om lag 130 ansatte som holder til i moderne lokaler på St. Olavs plass 5 i Oslo sentrum. www.opf.no

 

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.