Denne stillingen har utløpt

Direktør i Bymiljøetaten

Arbeidsgiver
Oslo Kommune Bymiljøetaten
Sted
Oslo
Referanse
10. april 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Bymiljøetaten skal levere smarte løsninger for redusert biltrafikk og klimagassutslipp, og være en pådriver for å gjøre byen aktiv, grønn, trygg og vakker. I samarbeid med idretten skal etaten skape gode muligheter til å utøve idrett og fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge. Etaten arbeider tett sammen med andre virksomheter i kommunen, og er en viktig bidragsyter til to byrådsavdelingers politikkutvikling. 

Nå søker vi direktør. Du må kunne lede rundt 1000 medarbeidere fordelt på hele byen og mange ulike funksjoner, og holde hjulene til driftsorganisasjonen i gang samtidig som du får med deg organisasjonen på strategisk utvikling. Du må kunne stå støtt i perioder med stor oppmerksomhet fra media og høye forventninger fra omgivelsene.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle etaten som drifter av en by i endring.
 • Videreutvikle organisasjonen for å sikre at etaten også i fremtiden kan løse oppdragene effektivt.
 • Sette politiske vedtak ut i praksis og bidra til å finne løsninger for å nå målene gitt gjennom politiske føringer.
 • Drive økonomi- og målstyring i tråd med overordnete føringer og sikre god internkontroll.
 • Sørge for kontinuerlig forbedring og effektivisering i etatens arbeid, og at etaten er en attraktiv arbeidsplass hvor de ansatte trives og utvikler seg. 
 • Samarbeide på tvers av kommunen for å løse samfunnsoppdraget.
 • Bidra aktivt i politikkutvikling på oppdrag fra to byrådsavdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprosesser.
 • Forståelse for offentlig forvaltning og styring.
 • Gode resultater som toppleder i driftsorganisasjon.
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner med stort faglig spenn.
 • Erfaring fra samarbeid med de ansattes organisasjoner og kjennskap til arbeidslivets spilleregler.
 • Høyere utdanning.

Personlige egenskaper

 • Systematisk og analytisk.
 • Solid gjennomføringsevne.
 • God evne til å håndtere press og stress og samarbeide med andre. 
 • Kan utnytte handlingsrom kreativt for å gjennomføre politiske mål.
 • Ikke redd for å delegere ansvar til medarbeiderne. 
 • Flink til å kommunisere med ulike grupper i samfunnet. 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å påvirke alt fra bydrift til framtidens transportløsninger.
 • Erfarne og profesjonelle medarbeidere.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn og betingelser iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.
 • Åremål på seks år (med mulighet for å søke ytterligere et åremål).

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.

Kontaktinformasjon

Inger-Anne Ravlum
kommunaldirektør
Telefon:916 92 435

Aksel Nikolai Norum
Fagsjef topplederrekruttering
Telefon:48079972

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veier, byrom og idrettsanlegg i Oslo. Etaten er kommunes fagmyndighet for samferdsel og har forvaltningsansvar for kommunens øyer og skogeiendommene i Marka. Etaten er i tillegg en stor byggherre. Etaten har en viktig rolle i regelverks- og politikkutvikling innen sitt fagfelt. Etaten har om lag 1000 medarbeidere rundt i hele byen. 

Bymiljøetaten utvikler, drifter og vedlikeholder infrastruktur for gående, syklende og motorisert transport. Dette omfatter 1280 km kommunale veier og gater, fortau, sykkelveier, parkeringsplasser, ladeplasser, trafikkstyringsanlegg og belysning. Etaten samarbeider med Ruter og Sporveien om bedre fremkommelighet for kollektivtransporten. Etaten arbeider for trafikkreduksjon og har ansvar for trafikksikkerhet.

Bymiljøetaten forvalter i tillegg majoriteten av kommunens turveier, parker, badestrender og friområder. Bymiljøetaten skal sikre byens biologiske mangfold og tilrettelegge for urbant landbruk og redusert plastforsøpling. 

Bymiljøetaten planlegger, utvikler og drifter kommunale idrettsanlegg, som idrettshaller, kunstgressbaner og bad. Bymiljøetaten har en omfattende byggherre- og prosjektorganisasjon, med rundt 500 små og store vei-, park-, idrett- og byggeprosjekter rundt i byen til enhver tid. Etaten har en viktig rolle i byutviklingsprosjekter og i plan- og byggesaksbehandling.

Etatens medarbeidere er synlige i bybildet, som bybetjenter og medarbeidere på bad og besøksgårder, og ivaretar en viktig rolle som representanter for kommunens tilbud og myndighetutøvelse. 

Oslobilde_wc1_400x300_

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Vi forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, jord.

Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.

Finn oss
Sted
PB. 636 LØREN
OSLO
NO

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel