Business Controller

Sted
Kristiansand
Publisert
17. mars 2023
Søknadsfrist
30. april 2023
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Topp

Sparringspartner i et av regionens mest spennende miljøkonsern

Avfall Sør Holding AS søker Business Controller med god analytisk tilnærming, forståelse for drift samt evne til å tenke helhetlig. Stillingen er nyopprettet og vil inneha en spesielt viktig rolle når det kommer til utarbeidelse av god styringsinformasjon.

Du vil involveres i hele konsernet og prosjektene kan variere fra kalkylegrunnlag for avfallshåndtering på våre gjenvinningsanlegg, til driftsoptimalisering, lønnsomhetsvurderinger og investeringer på konsernnivå. Du må derfor inneha evne og vilje til å jobbe med detaljer, samtidig som du liker å fokusere på det store bildet.

Ansvar og sentrale oppgaver

 • Være ledelsens sparringspartner når tall og data skal omsettes til styringsinformasjon, investeringsstøtte og strategisk beslutningsunderlag
 • Utarbeide kostnads- og lønnsomhetskalkyler for nåværende og fremtidige aktiviteter
 • Identifisere muligheter for driftsoptimalisering og automatisering av manuelle prosesser, herunder være synlig ute i produksjonen
 • Bidra til hensiktsmessig rapportering og utvikling av gode KPIer
 • Tett samarbeid med økonomisjef samt øvrige ledere innenfor konsernet
 • Bistå økonomisjef i forbindelse med månedsrapportering, likviditetsstyring, årsavslutning og tilsvarende  

Disse kvalifikasjonene ser vi etter

 • Høyere økonomisk rettet utdanning
 • Erfaring fra analyse, controlling, regnskap/revisjon, økonomistyring eller tilsvarende
 • God digital kompetanse - gjerne innen Excel, Power BI eller andre analyseverktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk)

Aktuelle personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og handlekraftig
 • Analytisk og strukturert
 • Forretningsfokusert med evne til å balansere drift, lønnsomhet, investeringsaktivitet og samfunnsoppdrag
 • Tilpasningsdyktig og trives i et uformelt arbeidsmiljø
 • Systemorientert hvor fokus ligger på automatisering og forbedringsprosjekter
 • Samarbeidsorientert med evne til å skape tillitt på tvers i organisasjonen

Vi tilbyr | Derfor bør du søke den attraktive stillingen

 • Mulighet for å spille en viktig rolle i det grønne skifte i renovasjonsbransjen
 • Avfall Sør er en samfunnsviktig aktør med utstrakt fokus på bærekraft og fornybar virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø der du vil oppleve tett samarbeid med erfarne og dyktige kolleger

Kontakt | Personvern | Tips 

Stefan Jensen
Tlf:  +47 413 20 170
 E-post: stefan.jensen@selectionpartner.no

Frank Amundlien
Tlf: +47 916 46 600
E-post: frank.amundlien@selectionpartner.no

Mangfold

Avfall Sør er en inkluderende arbeidsplass, som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har, bygger vi en stolt kultur basert på kompetanse og samarbeid - og et sterkt engasjement for miljøet og fremtiden.​

Offentlig stilling

 

Om arbeidsgiveren

Avfall Sør Holding AS med datterselskaper eies av kommunene Kristiansand og Vennesla og ivaretar eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling. Konsernet har også næringsaktivitet rettet mot privat og annen offentlig virksomhet og er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall fra mer enn 125.000 innbyggere.

Avfall Sør driver Støleheia avfallsanlegg, Mjåvann bruktbutikk, tre gjenvinningsstasjoner og drifter over 400 nedgravde avfallscontainere i kommunene. Konsernet har ca. 100 ansatte og omsetter for ca 250 millioner kroner. Vår visjon er «Vi skal forenkle og forbedre miljøriktig avfallshåndtering».

 

 

 

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.