CFO

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
tirsdag 2. mai 2023
Søknadsfrist
23. mai 2023
Bransjer
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsvarsling

Motta stillingsvarsel når vi legger ut tilsvarende stillinger.

CFO hos Verd Gruppen

Verd Gruppen er Norges nest største privateide gruppering av begravelsesbyråer og består i dag av fire enkeltstående begravelsesbyråer i Viken, Vestland og Trøndelag med en omsetning på til sammen 90 millioner kroner og med over 40 medarbeidere. Begravelsesbyråene er selvstendige AS med egne byråledere, varemerker, rutiner, kultur og ikke minst regnskap.

Verd Gruppen er eierselskapet og administrasjonssenteret for byråene i gruppen og bistår med regnskap, markedsføring, finansielle og operasjonelle tjenester, teknologi og HR. Verd Gruppen vokser både organisk og gjennom oppkjøp av begravelsesbyråer. Vi både sitter og jobber tett sammen med Askeladden & Co, som gjør at du vil være en del av et større nettverk av bedrifter under Askeladden-paraplyen. Askeladden & Co er også en av de største eierne i Verd Gruppen.

Ønsker du å bli CFO i et spennende og fremoverlent vekstselskap? Vil du være en del av en ung og dynamisk organisasjon som samarbeider tett med gründermiljøet i Askeladden & Co?

Verd har opplevd høy vekst siden oppstarten, og har som ambisjon å mer enn doble størrelsen innen de neste 4 årene; denne målsettingen skal vi nå både gjennom nye oppkjøp og ved at byråene i Verd Gruppen utvikles med lønnsom vekst. I takt med denne utviklingen øker også kompleksiteten i hele spekteret av økonomiområdet, fra det operasjonelle til det strategiske, og ikke minst i arbeidet mot kapitalmarkeder og nye og eksisterende eiere. En viktig suksessfaktor for å lykkes vil derfor være å styrke ledergruppen med en CFO som evner å kombinere det strategiske med å bygge en god operasjonell rigg som kan skaleres. 

Som CFO vil du bidra i den strategiske utviklingen av selskapet, og ha overordnet ansvar for økonomifunksjonen, herunder rapportering og regnskap i både Verd Gruppen og i de enkelte byråene. Et viktig fokus er å bygge en funksjon som er skalerbar i takt med vår utvikling, med tilhørende prosesser og tilhørende kapabiliteter etter hvert som vi vokser. Videre vil du jobbe tett med ledergruppen for å aktivt utvikle byråene, lede finansiering og kapitalutvidelser mot nye og eksisterende eiere, samt ta aktivt del i transaksjoner og oppkjøp (M&A). Stillingen rapporterer til daglig leder og vil inngå i selskapets ledergruppe.

For å lykkes i denne rollen tror vi først og fremst du har god kontroll på finansregnskap - både på det fundamentale, og ikke minst på hvilke drivere som er viktige for å oppnå våre ambisjoner. Videre har du god erfaring fra de strategiske aspektene av finans, gjerne opparbeidet gjennom et profesjonelt eiermiljø, transaksjoner, rådgivning eller tilsvarende vekstselskaper. Om du i tillegg har evner til å omsette denne erfaringen i konkrete planer, og dertil gjennomføre i høy hastighet, tror vi dette kan være en veldig spennende mulighet for deg.

Som CFO i Verd Gruppen vil du ha følgende ansvar og oppgaver (ikke uttømmende):

 • Overordnet ansvar for økonomi og finans i både Verd Gruppen og i de enkelte byråene.Du vil eie økonomifunksjonen fra A-Å, herunder ansvar for økonomistyring, rapportering, budsjettering, likviditetsstyring mm. og være selskapets hovedkontakt med vår regnskapsfører.
 • Tett samarbeid med daglig leder og resten av ledergruppen, drive strategiske prosesser, samt bidra i løpende operative vurderinger.
 • Eie og gjennomføre kapitalinnhenting, arbeid mot eksisterende og nye investorer (IR) samt andre finansieringsinstitusjoner
 • Delta i oppkjøpsprosesser/M&A og emisjoner 
 • Kontinuerlig optimaliseringsarbeid av cash management i gruppen, gjennom utvikling av best practice rapportering og forecasting for å forstå likviditetsbehov fremover, og dermed utnytte balansen i gruppen.
 • Videreutvikle best practice playbooks for arbeid med porteføljeselskapene i samarbeid med CEO. Herunder; styremøter, OKR-planlegging per selskap, målsetting, rapportering og strategi.
 • Samarbeide med Head of Growth and M&A om effektivisering av oppkjøps- og onboarding-prosessen av nye selskap.
 • Utvikle verktøy og rutiner slik at man er rustet til å håndtere dagens organisasjon og et titalls porteføljeselskap. Rapporteringer og KPI-styring vil være en viktig del av dette, i tillegg til utvikling av faste prosedyrer for både gruppen og selskapene, eksempelvis forhandlinger med underleverandører. 
 • Opprette tett, strukturert, skalerbar kontakt med ledere av samtlige porteføljeselskap for trygg økonomistyring.
 • Drive synergier på tvers av gruppen, både med hensyn til innkjøpsfordeler, i tillegg til områder hvor det så langt ikke har vært kapasitet til å utnytte synergier eller beste praksis på tvers. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med gode resultater fra en ledende institusjon.
 • Minimum 4 års relevant erfaring fra investment banking, private equity, konsulenthus, eller erfaring fra tilsvarende rolle i et vekstselskap med gode resultater.
 • Eksponering for eller erfaring med transaksjoner fra tidlig- og/eller relevante senere-fase-finansiering, private equity transaksjoner eller annen relevant erfaring
 • Erfaring med å bygge økonomifunksjoner, samt designe og implementere verktøy og prosesser er en fordel, men ikke et krav.

Vi tror dette er deg

 • Trives med og drives av ansvar for resultater og at vi lykkes med våre ambisjoner.
 • Du er selvdreven og initiativrik med kapasitet til å eie og drive prosesser.
 • Energisk med evne til å drive gjennom egne initiativer og se muligheter på tvers av virksomheten.
 • Strukturert, analytisk og datadrevet med evne til å omsette dette i konkrete initiativer og verdiskapning.
 • Du vil jobbe tett sammen med lederne i de ulike byråene, derfor ser vi etter noen som også liker å jobbe tett med mennesker og som lykkes med å få folk med seg.

Hva vi tilbyr

 • En sentral rolle i ledergruppen som vil jobbe tett med flere nøkkelpersoner i Verd Gruppen og i byråene.
 • Mye ansvar og stor innflytelse i et vekstselskap.
 • En profilert rolle i et fremoverlent og innovativt miljø gjennom Askeladden & Co, som gir deg svært gode utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser og en attraktiv aksjepakke for rett person
 • Deltakelse i CFO-nettverket til Askeladden & Co
 • Høy grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.
 • Trening i arbeidstiden.

Våre VERDier:

Profesjonell - Vi leverer profesjonell kompetanse på viktige selskapsfunksjoner for begravelsesbyråene i gruppen. Vi er opptatte av å lytte til lokal kompetanse og erfaring.

Trygg - Gjennom bevissthet rundt at våre ansatte er vår viktigste ressurs, skal vi bygge trygghet for både kunder, ansatte og aksjonærer.

Ambisiøs - Vi skal ha utvikling og vi skal vokse. Når vi når våre målsetninger setter vi oss nye mål.

Lokasjon: Parkveien 12, Oslo 

Søknadsfrist: 23.mai 

Kontaktperson
Øivind Fossum Persen - Rekrutteringspartner
oivind@kvant.co
+47 473 74 423

 

-------------------------------------------------------

Vennligst referer til DN.no i din søknad.