Konsernregnskapssjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
onsdag 3. mai 2023
Søknadsfrist
Snarest
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsvarsling

Motta stillingsvarsel når vi legger ut tilsvarende stillinger.

Mestergruppen eier byggevarekonseptene XL-Bygg, Byggtorget, Bolist og Järnia med til sammen rundt 500 utsalgsteder i Norge og Sverige, og gruppen utgjør gjennom våre over 300 medlemsbedrifter i huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og BlinkHus Norges største boligprodusent.

Malorama er Norges ledende handelshus for overflatebehandling med logistikkvirksomheten Farveringen, kjedekonseptet Mal Proff og faghandelskjedene Fargerike og Kulør. VVS Norge driver gjennom 200 medlemmer kjedekonseptene Bademiljø og Comfort.

Konsernet driver eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom, og Mestergruppen Boligproduksjon tilbyr fremtidsrettede boliger med fokus på en effektiv og bærekraftig verdikjede. Gruppen er også en av landets største hytteprodusenter gjennom Saltdalshytta og Røroshytta.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer.

Mestergruppen, et konsern med 20 mrd i omsetning, søker en operativ, strukturert og faglig sterk konsernregnskapssjef som vil ha det overordnede ansvaret for den finansielle rapporteringen.

Her kommer du inn i et konsern med stor fart, høy kompleksitet, korte beslutningsveier og høye krav til gjennomføring og leveranse. Arbeidsmiljøet består av engasjerte og dyktige kollegaer, og mulighetene for faglig og personlig utvikling er store. Konsernregnskapssjefen vil videre være en sentral ressurs i å videreutvikle rapporteringen. Stillingen rapporterer til Direktør Regnskap.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for finansiell rapportering i konsernet
 • Ansvarlig for månedlig konsolidering, og rapportering til Ferd (IFRS)
 • Fagansvar for konsernregnskap, konsolidering og skatt, herunder videreutvikling av systemer, rutiner og retningslinjer
 • Superbruker av konsolideringsverktøyet Cognos
 • Regnskapsmessig håndtering av oppkjøp, salg, fusjoner og fisjoner, deltagelse i FDD, samt integrasjon av oppkjøpte selskaper
 • Utarbeidelse av konsernregnskap (NGAAP), selskapsregnskap og skatterapportering for mor, samt regnskapsmessig bistand til datterselskaper
 • Ansvarlig for konsernets skatteplanlegging- og strategi, vurderinger innen skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • Ansvar for transfer pricing problemstillinger
 • Planlegge og gjennomføre årsoppgjør for hele konsernet, samt dialog med revisor

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, gjerne Master i regnskap og revisjon
 • Minimum 8 års relevant erfaring, med operativ erfaring fra tilsvarende rolle i et større konsern
 • Erfaring med konsolidering, IFRS og skatt
 • Omfattende erfaring med konsernregnskap og konsernrapportering
 • Sterk faglig- og systemkompetanse, erfaring med konsolideringsverktøy som Cognos
 • Erfaring fra implementerings- og forbedringsprosesser
 • Gode kommunikative egenskaper, på både norsk og engelsk
 • Solide Excel-ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Er teamorientert med gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å utvikle samarbeidsrelasjoner i hele organisasjonen
 • Evner å jobbe med høy intensitet og hastighet
 • Har sterke analytiske ferdigheter, kreative problemløsningsevner og oppmerksomhet på detaljer
 • Strukturert, nøyaktig og proaktiv, samt at du har gode gjennomføringsevner
 • I tillegg til å være selvgående, er du forretningsorientert, med evne til å drive kvalitets- og forbedringsprosesser og sikre effekt av endringsprosesser

Kontaktinfo

Amalie Haug Magnussen
Senior Advisor
amalie@ascender.no
+4797979937

Andreas Ljøstad
Senior Manager
andreas@ascender.no
+4799261497

-------------------------------------------------------

Vennligst referer til DN.no i din søknad.