Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Administrerende direktør

Arbeidsgiver
Sporveien Trikken AS
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Snarest

Vis mer

Bransjer
Transport / Logistikk / Lager
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat


Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å bruke ditt lederskap til å påvirke den videre utviklingen av Oslo som en bærekraftig grønn by. Som administrerende direktør i Sporveien Trikken får du mulighet til å lede en samfunnskritisk virksomhet som er viktig for miljøet, bylivet og folks hverdag.

Sporveien Trikken er inne i en veldig positiv utvikling med implementering av nye moderne høyteknologisk trikker. Dette skjer i en tid med store endringer i samfunnet som også påvirker mobilitetsmarkedet. 

Sporveien ønsker å bidra til en mer bærekraftig byutvikling og et grønnere samfunn. Vår visjon er Bærekraftig mobilitet for alle og samfunnsoppdraget er Mer kollektivtrafikk for pengene. Det vil si å frakte mest mulig fornøyde passasjerer dit de vil- enkelt, trygt og til minst mulig kostand for samfunnet og miljøet.

Administrerende direktør for Trikken vil arbeide med å realisere en vekst som skal gi 100 millioner grønne trikkereiser. Dette innebærer at en må se nærmere på hvordan en kan øke tilbudet, videreutvikle arbeidet med å skape bedre fremkommelighet for trikken samt gjøre infrastrukturen enda mer tilgjengelig.

For å lykkes med dette kreves det blant annet at en arbeider godt og konstruktivt mot sentrale samarbeidspartnere, eksternt og internt. Som øverste leder i Sporveien Trikken vil en viktig del av jobben derfor være bred dialog med andre deler av Sporveis-konsernet, vår eier Oslo Kommune, søsterselskapet Ruter, Bymiljøetaten, fagforeninger og andre interessenter.

Dette er en stilling som fordrer at en evner å mobilisere og motivere egen organisasjon til å levere godt på det avgjørende operative arbeidet som gjøres fra dag til dag, samtidig som en evner å utvikle forståelse for den strategiske veien fremover på lang sikt.

Vi ser etter en erfaren leder som motiveres av å oppnå resultater gjennom samhandling med alle parter i en verdikjede. Du er god til å bygge forretningsrelasjoner både internt og eksternt, og motiveres av å se hvordan en gjennom egen person og rolle kan bidra til den videre utviklingen av Sporveien som konsern. 
 

STILLINGEN
Administrerende direktør i Sporveien Trikken har ansvaret for ett av tre produktområder i Sporveien og er medlem av Sporveiens konsernledelse. Stillingen er ansvarlig for den daglige driften av trikkeoperasjon med tilhørende verksted, samt anskaffelsesprosjektet SL18. Til stillingen ligger også ansvar for oppfyllelse av konsernets og trikkens strategi og tilhørende forbedringsprogram. 

Som øverste leder i Sporveien Trikken er en viktig del av jobben bred dialog med ledere i Sporveiskonsernet, vår eier Oslo Kommune, Ruter, fagforeninger og andre interessenter. 

Stillingen dekker et bredt spekter av problemstillinger og du vil typisk arbeide med følgende hovedområder: 

 • Strategisk planlegging 
 • Ledelse og organisering 
 • Økonomistyring 
 • Representasjon og interessenthåndtering 
 • Kvalitetskontroll og produksjonsstyring 
 • Risikostyring 
 • Teknologi og utvikling
   

PERSONEN
Erfaring og kompetanse:

 • Høyere relevant utdannelse på universitetsnivå.  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med ledelse og utvikling av produksjons-virksomhet som kjennetegnes av et mangfoldig landskap. Erfaring med strategisk utvikling av virksomhet og med å lede og motivere egne ledere og medarbeidere gjennom endrings-/utviklingsprosesser. God forståelse for hvordan en fra eget mandat/person bidrar i toppledergruppen
 • Erfaring med å ta initiativ, treffe beslutninger og gjennomføre endringer som både skaper vekst, realiserer gevinster og skaper lønnsomhet i en produksjonsvirksomhet
 • Egen erfaring/god forståelse med de typiske problemstillinger som ligger til å lede og utvikle et operativt driftsmiljø
 • Erfaring med å ta i bruk ny (digital) teknologi for å oppnå effektivitetsgevinster. God forståelse for hvordan en kan bruke ny teknologi for å øke tilfredshet og etterspørsel etter selskapets produkter/tjenester 
 • Ideelt sett erfaring fra operatørvirksomhet innen samferdsel, transport, logistikk etc.
   

Lederstil og preferanser:

 • Fremstår med tydelige preferanser for å fokusere på det som blokkerer for å levere gode prestasjoner og resultater
 • Fremstår med god balanse mellom preferanser for å arbeide med systemer (prosesser, prestasjoner og kapabilitet) og folk (relasjoner, samarbeid og arbeidsmiljø). Synlig leder som navigerer i hele organisasjonen og samhandler med ansatte og ansattes organisasjoner mm
 • Evner å balansere en strukturert tilnærming med nødvendig fleksibilitet for å oppnå kreative forbedringer/justeringer 
 • Er opptatt av å skape godt samarbeid og gode forretningsrelasjoner til kolleger og interne/eksterne interessenter. Evner å forenkle komplekse problemstillinger og kommunisere klart og tydelig til ulike interessenter, fra eksterne samarbeidspartnere til eiere/styret, ledelse, tillitsvalgte og operasjon
   

OM SELSKAPET
Sporveien Trikken AS (Trikken) har ansvar for all trikkedrift i Oslo og hadde 28 millioner reisende i 2021. Selskapet har 420 ansatte og sin hovedvirksomhet ved Grefsen vognhall. Trikken er en av Oslos viktigste miljøbedrifter og mottok i 2022 Bærekraftsprisen i BIs bærekraftsbarometer. Trikken er inne i en spennende periode med betydelig oppgraderinger av infrastruktur. De fleste av disse oppgraderingene skjer som en forberedelse til at nye, moderne trikker skal kjøpes inn og tas i bruk i Oslo fra 2021. Trikken er et datterselskap i Sporveiskonsernet. Sporveien drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark. Konsernet har 3600 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus innebærer at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde i årene fremover.
 

KONTAKTPERSONER
Kontakt våre rådgivere i Boyden executive search ved Roger Schønning, 959 37 130 eller Anne Frøyland, 901 28 595

Søknad og CV sendes til norwaycv@boyden.com. Vi behandler søknader fortløpende.

Sporveien ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

-------------------------------------------------------

Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel