Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Kommunikasjonssjef

Arbeidsgiver
Kunnskapsdepartementet (KD)
Sted
Oslo
Søknadsfrist
4. juni 2023

Stillingsopplysninger

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Departementet er faglig sekretariat for kunnskapsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren. 

Kunnskapsdepartementet har omkring 300 ansatte fordelt på seks avdelinger, en kommunikasjonsenhet, og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no.

Kommunikasjonssjef

Kunnskapsdepartementet har ansvar for en stor, mangfoldig og kompleks sektor. Rundt halvparten av landets befolkning har direkte eller indirekte tilknytning til kunnskapssektoren som brukere, ansatte eller foresatte. Det er en stor interesse for departementets ansvarsområder i befolkningen, og et stort engasjement i kunnskapssektoren for politikkområdene. 

Som kommunikasjonssjef vil du få ansvaret for å lede og videreutvikle kommunikasjonsenheten som støttespiller for politisk ledelse og departementet for øvrig, både i det daglige operative arbeidet og i strategisk, langsiktig arbeid. Kommunikasjonssjefen er en del av den administrative toppledelsen i departementet, og vil også ha et medansvar for å styre, drive og utvikle departementet som profesjonelt forvaltningsorgan og støtteapparat for den politiske ledelsen. 

Kommunikasjonssjefen har et særlig ansvar for fagområdene til kunnskapsministeren, men vil som leder for kommunikasjonsenheten ha et overordnet ansvar for begge statsråders fagområder. Kommunikasjonssjefen rapporterer til departementsråd, og leder en enhet med 10 dyktige ansatte. Hverdagen i kommunikasjonsenheten er preget av høyt tempo og varierte oppgaver, som kontakt med media, samarbeid med og bistand til politisk ledelse og fagavdelingene i departementet, planlegging og gjennomføring av pressekonferanser, utarbeidelse av innlegg og taler, publisering av nyheter på regjeringen.no, i sosiale medier m.m. Du vil jobbe tett med nestleder i enheten, kommunikasjonssjefen for forskning- og høyere utdanning. Du blir også en del av et fellesskap med kommunikasjonssjefene i de øvrige departementene. 

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert kommunikasjonssjef med gode lederegenskaper og bred kommunikasjonsfaglig erfaring. Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå og vil bidra til å løfte departementets arbeid innenfor kommunikasjon. Vi ser etter kandidater med et bredt samfunnsengasjement og en interesse for Kunnskapsdepartementets fagområder og sektoransvar. Som leder av departementets kommunikasjonsenhet vil du ha en sentral rolle i saker av stor betydning for hele kunnskapssektoren. 

Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å inspirere og gi tydelig retning for enhetens arbeid. Kommunikasjonssjefen må klare å jobbe både strategisk og operativt, og selv kunne gjøre operative kommunikasjonsoppgaver. Kunnskap om medienes arbeidsmetoder og virkemåte og et nettverk i sentrale medier vil bli vektlagt. Forståelse for samspillet mellom politikk, fag og forvaltning er en sentral kompetanse.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for eventuelt manglende formell utdanning.

Stillingen har et lønnsspenn på 1.050.000 til 1.300.000 kr. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres på tilstrekkelig nivå. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Ingunn Lian, tlf. 992 52 475. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 4. juni 2023. 

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Firma

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og for koordinering av regjeringens forskningspolitikk, og det har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 medarbeidere fordelt på 6 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel