Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Direktør

Arbeidsgiver
Kulturtanken
Sted
Oslo
Søknadsfrist
25. mai 2023

Vis mer

Bransjer
Administrasjon / Kontor / Personal
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Om stillingen
Kulturtanken skal bidra til at alle barn og unge får delta i, skape og oppleve kunst og kultur. Deltakelse i kulturlivet bidrar til kreativ utvikling, ytringskompetanse og fellesskap og direktør for Kulturtanken bidrar til å oppfylle et viktig samfunnsoppdrag.

Vi søker en samarbeids- og utviklingsorientert leder som motiveres av å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for alle barn og unge og å utvikle tilbudet i Den kulturelle skolesekken (DKS). En viktig oppgave er å sørge for at barn og unge får reell medvirkning.

Godt samspill med både kultur- og utdanningsfeltet og evne til å jobbe sektorovergripende er avgjørende for å lykkes. Du vil samarbeide med Utdanningsdirektoratet og skoleverket, fylkeskommuner og kommuner, samt ha kontakt med ulike kunstfaglige miljøer på regionalt og nasjonalt nivå. Du må trives med å jobbe gjennom dine ca. 40 kompetente medarbeidere og i samspill med andre. Samtidig skal Kulturtankens rolle som kunnskapsforvalter og faglig rådgiver for Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) styrkes.

Vi søker deg med

 • relevant ledererfaring, en motiverende lederstil med evne til å bygge tillit, lytte og vise vei
 • ambisjoner om å gi barn og unge et profesjonelt kulturtilbud og å styrke deres deltakelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne flere forvaltningsnivåer
 • kjennskap til kulturfeltet og/eller utdanningsfeltet vil vektlegges
 • evne til å lytte og utvikle gode løsninger sammen med både egne medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere
 • erfaring med og interesse for kunnskapsbasert forvaltning
 • erfaring med å lede utvikling av digitale løsninger
 • god evne til budskapsformidling og kommunikasjon
 • evne til å trives med både strategiske og operative oppgaver
 • bred samfunnsmessig orientering og god rolleforståelse
 • høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale.

Offentlig søkerliste og kontakt
Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om Kulturtanken
Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), for alle kunst- og kulturuttrykk. Virksomheten forvalter statlige midler til DKS-ordningen og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS-administrasjonen i fylkeskommunene og kommuner samt i regionale og nasjonale fagmiljøer. Kulturtanken forvalter også tilskuddsordninger rettet mot det frivillige kulturlivet, stimulerer til utvikling av nye digitale formidlingsformer og kunstopplevelser som engasjerer barn og unge, og bidrar til innhenting, formidling og utvikling av ny kunnskap om kunst og kultur for barn og unge.

I 2022 inngikk Kulturtanken en intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid og UKM for å øke samarbeid og gi barn og unge flere, mer relevante og inkluderende møter med kunst og kultur også utenom skoletiden.

Kulturtanken er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Mandatet for Den kulturelle skolesekken er fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap.

Kulturtanken har vel 40 ansatte, og et ungdomsråd bistår med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Kulturtanken holder til i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, se www.kulturtanken.no

-------------------------------------------------------

Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Kulturtanken ± Den kulturelle skolesekken Norge er en nasjonal etat med forvaltningsansvar for ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekretariatet for DKS ble slått sammen. Den nye etaten fikk samtidig et utvidet mandat knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Etaten har 50 medarbeidere, og holder til i moderne lokaler i Nydalen.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel