Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Prosjektutvikler

Arbeidsgiver
NOAH
Sted
Holmestrand
Søknadsfrist
Snarest

Vis mer

Bransjer
Administrasjon / Kontor / Personal
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensningsgrad. Gjennom snart 30 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap.

Selskapet er organisert med 2 forretningsområder, NOAH Solutions og NOAH Environment.
NOAH Solutions konsentrerer sin aktivitet rundt håndtering av farlig avfall, og er i dag lokalisert på Langøya utenfor Holmestrand. NOAH Environment ble etablert som et nytt forretningsområde i NOAH i 2020 med aktiviteter innenfor bergverk og håndtering av rene og lettere forurensende overskuddsmasser.

NOAH Environment AS eier i dag to driftssteder, NOAH Engadalen (50 %) og Rekefjord Stone (100 %). 

NOAH Engadalen er Norges største og eneste fossilfrie massemottak for inerte og lett forurensende masser. Mottaket ligger i Nittedal kommune, og ble satt i drift våren 2019. Anlegget tar i mot overskuddsmasser fra byggeprosjekter i Oslo regionen.

Rekefjord Stone (RSA) er en hjørnesteinsbedrift i Sokndal kommune, der mineralnæringen har stått sentralt i over 100 år. Selskapet forsyner Europa med høykvalitetsstein til bygging av infrastruktur og bygninger. RSA ligger gunstig til med hensyn til transport av steinprodukter sjøveien, og har ca. 600 skipsanløp i året.

NOAH konsernet har i dag over 130 ansatte og eies 100 % av Gjelsten Holding AS.

Prosjektutvikler NOAH Environment AS

NOAH har en ambisiøs strategi om å befeste og styrke vår posisjon som et anerkjent miljø- og ressursselskap ved å sikre trygge og sirkulære verdikjeder for industri, bygg og anlegg.

Som et ledd i den videre satsning og utvikling av selskapet, styrker vi organisasjonen med en nyopprettet stilling som Prosjektutvikler i NOAH Environment AS.

Vi ser etter en kommersiell orientert person med erfaring fra prosjektutvikling og prosjekt-ledelse, og som evner å identifisere og realisere strategiske muligheter for selskapet. Det er en sentral rolle med stor påvirkning på selskapets og konsernets videre utvikling og vekst.

Stillingen vil rapportere til Prosjektsjef i NOAH Environment AS, og arbeidssted vil være selskapets lokaler i Holmestrand.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Identifisere og vurdere utviklingsprosjekter og oppkjøpsprosesser i tråd med NOAH Environments strategiske målsetninger innenfor ordinært avfall, inert avfall og bergverksindustri / mineralindustri.

Initiere og lede utviklingsprosjekter fram til realisering, samt bidra til konseptutvikling og vurdering av gjenvinningsløsninger for nye og eksisterende lokasjoner.

I tillegg må det påregnes noe prosjektstøtte (driftsprosjekter, investeringer) til driftsorganisasjonene tilhørende NOAH Environment.

Et viktig element i arbeidet er å sørge for at NOAH Environments nye etableringer og aktiviteter gjennomføres i tråd med samfunnets og våre kunders krav og forventninger til bærekraft og grønne løsninger.

Utviklingsprosjekter i NOAH Environment kan omfatte (men er ikke begrenset til):

Nye lokasjoner og samarbeidspartnere

 • Kartlegging og identifisering av mulige lokasjoner og/eller samarbeidspartnere
 • Utarbeide konsepter og business-case
 • Utarbeide prosjektplaner og budsjett fra ide til realisering
 • Innsalg og kommunikasjon av nye prosjekter internt og til politikere, myndigheter mv.

Nye gjenvinningsløsninger / fraksjoner

 • I samarbeid med marked og salg å identifisere og beskrive behov i lokalt / regionalt næringsliv knyttet til eksisterende og nye lokasjoner.
 • Utarbeide konsepter og business-case for nye gjenvinningsløsninger / fraksjoner

Faglig bakgrunn og erfaring

Relevant erfaring fra utviklingsprosjekter og nyetableringer er ønskelig. God forståelse og kunnskap om myndighetsprosesser på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå er en fordel.

Høyere utdanning (Master nivå.) innen tekniske, økonomiske eller miljørelaterte fag

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strategisk i sin tilnærming
 • Kreativ og mulighetsorientert, med fokus på løsninger
 • Meget god relasjonsbygger på tvers av ulike (fag)miljøer
 • Planmessig, strukturert og metodisk i arbeidsform
 • Selvgående, med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Nysgjerrig og modig, tør å utfordre
 • Verdifokusert og kvalitetsbevisst
 • Tillitsvekkende, trygg og troverdig
 • Ambisiøs og med høy arbeidskapasitet

Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rådgiver Jon Dissen i JP Cornerstone på mobil +47 900 37 900 eller epost jon.dissen@jp-cornerstone.com. 

For mer informasjon om selskapet se www.noah.no

Søknadsfrist: Snarest.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensningsgrad. Gjennom snart 30 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap.

Selskapet er organisert med 2 forretningsområder, NOAH Solutions og NOAH Environment.
NOAH Solutions konsentrerer sin aktivitet rundt håndtering av farlig avfall, og er i dag lokalisert på Langøya utenfor Holmestrand. NOAH Environment ble etablert som et nytt forretningsområde i NOAH i 2020 med aktiviteter innenfor bergverk og håndtering av rene og lettere forurensende overskuddsmasser.

NOAH Environment AS eier i dag to driftssteder, NOAH Engadalen (50 %) og Rekefjord Stone (100 %). 

NOAH Engadalen er Norges største og eneste fossilfrie massemottak for inerte og lett forurensende masser. Mottaket ligger i Nittedal kommune, og ble satt i drift våren 2019. Anlegget tar i mot overskuddsmasser fra byggeprosjekter i Oslo regionen.

Rekefjord Stone (RSA) er en hjørnesteinsbedrift i Sokndal kommune, der mineralnæringen har stått sentralt i over 100 år. Selskapet forsyner Europa med høykvalitetsstein til bygging av infrastruktur og bygninger. RSA ligger gunstig til med hensyn til transport av steinprodukter sjøveien, og har ca. 600 skipsanløp i året.

NOAH konsernet har i dag over 100 ansatte og eies 100 % av Gjelsten Holding AS.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel