Denne stillingen har utløpt

Stabssjef organisasjon og digitalisering

Arbeidsgiver
Longyearbyen Lokalstyre
Sted
Longyearbyen
Referanse
30. mai 2023

Vis mer

Bransjer
Administrasjon / Kontor / Personal
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Longyearbyen ligger sentralt plassert på Spitsbergen, hovedøya på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2 600 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. tilnærmet full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Disse tjenestene har en helt sentral rolle i Longyearbyen og er godt forankret i Lokalstyret (politikk), Lokalstyre (administrasjon) og blant innbyggerne.

Longyearbyen har over en periode fra 90-tallet og fram til i dag gjennomgått en gradvis normaliseringsprosess. Fra «company town», der gruvedriften var klart dominerende, til i dag, hvor Longyearbyen fremstår som moderne med et variert og spennende nærings-, kultur- og uteliv.
 

Vil du jobbe med innovasjon, nyskaping, digitalisering og organisasjonsutvikling på Svalbard?

Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som ligner på det en kommune på fastlandet har, med unntak av helse- og omsorgstjenester. Inntektene kommer direkte over statsbudsjettet, noe som bl.a. innebærer tett samhandling med polaravdelingen i Justisdepartementet.

Til nyopprettet stilling som overordnet for stab- og støttefunksjonene i administrasjonen, søker vi nå stabssjef organisasjon og digitalisering. Eksisterende støttefunksjoner og prosjektstab samles under felles ledelse i den hensikt å utnytte de samlede ressursene mer optimalt. En forventing til ny leder blir å sikre at de daglige oppgavene i stab/støtte løses med et strategisk, tverrfaglig og samhandlende fokus.

Vår nye leder vil ha et særskilt ansvar for innovasjon og nyskaping, digitalisering og organisasjonsutvikling i hele organisasjonen, samt overordet internkontroll.
Øvrige, sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede og utvikle egen organisasjon og bygge felles organisasjonskultur​
  • Bidra aktivt inn i administrasjonssjefens ledergruppe på tvers av sektorer og fagmiljøer
  • Delta aktivt i etablerte nettverk og arbeidsgrupper, både internt og eksternt
  • Sikre at stabs- og støttefunksjoner utvikles som ett lag med felles målbilde ​

Ønskede kvalifikasjoner

Du har bred og solid ledererfaring fra offentlig sektor, primært fra kommune, og gjerne fra tilsvarende rolle. Vi forutsetter relevant høyere utdanning og gjerne formell lederutdanning, samt god rolleforståelse mellom politikk og administrasjon. Du kan vise til gode resultater fra endringsledelse og gjerne fra prosess- og prosjektledelse. Det vil være en fordel med noe kjennskap til Svalbard og gjeldende svalbardpolitikk. Interesse for og erfaring fra digitalisering og anvendelse av teknologi forutsettes.  

Personlige egenskaper
Du er en synlig, trygg og handlekraftig leder som er glad i mennesker, kommuniserer godt og trives med nærhet til det lokalsamfunnet du lever i. Samtidig er du robust, selvstendig og opptatt av gjennomføring, med stor arbeidskapasitet. For å lykkes i stillingen må du evne å se helhet og tenke strategisk, med en utviklings- og løsningsorientert arbeidsform. Som person er du raus, inkluderende og lite selvhøytidelig, med godt humør og evne til å skape positivt engasjement rundt deg. Vi forutsetter gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Hva kan vi tilby
Som vår nye leder vil du få rik anledning til å utvikle stillingen og organisasjonen du skal lede. Du vil komme til et samfunn som tar åpent imot deg og som er ulikt alt annet du finner på fastlandet. Longyearbyen lokalstyre har som målsetning å være en åpen og tilgjengelig organisasjon med høy kvalitet på tjenestetilbudet og med arbeidstakere som trives, er motiverte og gis mulighet for utvikling. Visjonen i lokalsamfunnsplanen er «unikt, trygt, nært og skapende».

Kontaktinformasjon
Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 eller Bjørg Alvestad, tlf. 95 76 54 75.

Du søker via Habberstad sin søknadsportal senest 30. mai 2023.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. 

Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.LL er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er en del av Svalbardbudsjettet. Til forskjell fra kommuner som har et inntektssystem for overføringer, er LL basert på bevilgningsøkonomi fra staten
 

Finn oss
Telefon
79022150
Sted
PB 350
LONGYEARBYEN

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel