Denne stillingen har utløpt

Leder Økonomi

Arbeidsgiver
Oslo Taxi AS
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Snarest

Stillingsopplysninger

Oslo Taxi bilde

Oslo Taxi ble etablert i 1921 og er en av de eldste taxisentralene i Nord-Europa. Oslo Taxi er den sentralen som har flest drosjeløyver i Oslo, og også den klart største bilparken av sentralene i Oslo og tidligere Akershus. Årlig kjører Oslo Taxi nærmere 5 millioner turer. Oslo Taxi SA er et samvirkeforetak med 635 eiere. 

Konsernet har ca. 300 administrativt ansatte og sjåfører (212 årsverk), ca. 2.000 tilknyttede sjåfører, og har inngått avtaler om persontransporttjenester med over 350 bedrifter, i tillegg til offentlig sektor. Oslo Taxi er langt fremme når det kommer til bruk av teknologiske løsninger og innovative innretninger til blant annet trafikkstyring, bestillinger (Taxifix mm.), innsikt og kommunikasjon. Avansert teknologi leveres av teknologiselskapet CenCom, som er en del av Oslo Taxi-konsernet. Selskapet leverer teknologi og tjenester til egne eiere og sentraler, samt til samarbeidende sentraler og andre kunder i hele Skandinavia. Konsernet består for øvrig av datterselskapene Oslo Taxi AS, Oslo Taxibuss AS, og Taxi Sør AS. Selskapet eier i tillegg 50 prosent av Elvebyen Taxi AS, og selskapet er i stadig vekst. Totalt har Oslo Taxi med datterselskaper en omsetning på om lag MNOK 700. 

Leder Økonomi

Som Leder Økonomi i Oslo Taxi har du overordnet ansvar for regnskap og økonomi, og skal lede, utvikle og modernisere selskapets økonomifunksjon samt sørge for finansielle nøkkeltall og rapportering.

Ansvar og oppgaver

Sentrale ansvarsområder vil være:

 • Lede selskapets økonomifunksjon samt omstrukturere og effektivisere økonomifunksjonen, for på best mulig måte å kunne utvikle og forbedre avdelingens leveranser i tråd med virksomhetens behov.
 • Ha ansvar for selskapets økonomirapportering.
 • Ha ansvar for automatisering av regnskaps- og oppgjørsfunksjonen i selskapet.
 • Sørge for effektiv og økonomisk forsvarlig drift med fokus på kostnadskontroll, og samtidig bidra proaktivt til nytenking og forretningsutvikling.
 • Bidra til å utfordre organisasjonens leveranser gjennom tydelig resultatledelse.
 • Være ansvarlig for, og gi aktiv støtte i, tjenesteutvikling og anbudsprosesser, og sørge for nøyaktige utregninger og forretningsmessig gode anbud.
 • Være pådriver for effektiv bruk av data og innsikt, og sørge for å gjøre selskapet i stand til å utnytte endringene og mulighetene i markedet, samt ta en posisjon innenfor de rammebetingelse som til enhver tid foreligger.

Erfaring

Vi ser etter deg som har erfaring fra ledelse av en økonomifunksjon, gjerne i et driftsselskap med desentralisert eierskap. Det er en fordel om du har jobbet i en dynamisk organisasjon med kommersielt fokus. Erfaring fra arbeid med forretningsutvikling, effektivisering og digitalisering er viktig.

Det ansees som en stor fordel om du har erfaring fra anbudsarbeid, og forståelse for hvordan marginbildet og risiko spiller inn som økonomiske parametere i anbudsprosesser. 

Utdanning

Økonomiutdannelse på masternivå. 

Egenskaper

 • Sterk forretningsforståelse
 • Nytenkende og nysgjerrig
 • Sterk strategisk og analytisk
 • Tilpasningsdyktig – må evne å finne sin plass i en multikulturell og uformell organisasjon
 • Relasjonsbygger som får folk med seg
 • Evne til å lytte, sette seg inn i og forstå – for på best mulig måte å forstå selskapet og avdelingenes behov
 • Respektfull og forståelsesfull overfor selskapets eiere
 • Robust og hardtarbeidende
 • Selvstendig og med evne til å skape struktur og fremdrift på egenhånd
 • Proaktiv og mulighetssøkende.

Muligheter

 • Oslo Taxi er en sterk merkevare og har en sterk posisjon i et marked i vekst.
 • Ny Leder Økonomi vil ha stort potensial for lykkes med å utvikle og effektivisere regnskaps- og økonomifunksjonen
 • En sentral lederrolle med stor innvirkning på selskapets videre utvikling og posisjonering i markedet.
 • Oslo Taxi er et unikt selskap i norsk sammenheng, med utfordrende og spennende organisering og et mangfoldig eierskap.
 • Selskapet er langt fremme med tanke på teknologiske løsninger for bransjen, og har fortsatt en meget spennende utvikling foran seg.
 • Rollen som Leder Økonomi vil få en unik mulighet til å vokse med rollen, og være med på en spennende reise med å bygge konsernet.

Arbeidsssted vil være ved Oslo Taxis kontorer i Trondheimsveien 100. Noe reising må påregnes.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Maria Brevik på tlf. 48 05 96 83 eller Cato Backer på tlf. 91 51 82 09 for en samtale.

Søknad med CV registreres snarest. Relevante søkere kontaktes fortløpende.   

Firma

Oslo Taxi ble etablert i 1921 og er et av Norges største selskap innen persontransport, målt i antall passasjerer. Vi transporterer årlig mer enn 10 millioner passasjerer i Oslo og Akershus, Konsernet har i dag 170 ansatte og har tilknyttet mer enn 2300 sjåfører og 1000 kjøretøy. Taxisentralen Oslo Taxi AS er Oslos største, og eies av et samvirke. I tillegg til ordinær drosjetransport utføres kontraktkjøring av skolebarn, funksjonshemmede, rullestolbrukere og pasienter. I konsernet inngår også selskapene Oslo Taxibuss AS, CenCom AS og Elvebyen Taxi AS

Finn oss
Telefon
22388600
Sted
POSTBOKS 6538 RODELØKKA
OSLO
NO

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel