Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Økonomidirektør

Arbeidsgiver
First Seafood AS
Sted
Bergen
Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende

Vis mer

Bransjer
Fiskeri og oppdrett
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap, Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Økonomidirektør til sjømatselskap i vekst

First Seafood AS produserer et bredt utvalg av sjømatprodukter for kunder over hele verden. Vi er et lite, men kompetent team, som har spisskompetanse på råvarer, produksjon, salg og marked. Alle vi som jobber i First Seafood brenner for det vil gjør, og selv om vi begynner å bli etablerte søker vi å beholde gründerånden som ligger i selskapets DNA.

First Seafood har to fabrikker; en heleid på Kongsvinger der vi foredler laks, og en deleid som ligger i Ålesund. Våre kontorer ligger i Ålesund, Bergen og Oslo.

Vi har sterk vekst, og riktig kandidat vil få mulighet til å sette et solid fotavtrykk i byggingen av selskapet. I 2022 omsatte selskapet for vel 550 mnok, og for inneværende år forventes en omsetning på drøye 1 mrd.

First Seafood ble en del av Insula-konsernet i august 2016.

Insula er et sjømatkonsern som utvikler, foredler og selger bærekraftige og sunne sjømatprodukter til dagligvare og storhusholdning i Norden. Med våre 1100 ansatte og 6,8 mrd. NOK i omsetning er vi verdens 20. største sjømatselskap, og ambisjonen vår er å bli den ledende leverandøren av bærekraftig sjømat i de nordiske markedene. Konsernets visjon er å bidra til en bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat, og målet er å øke sjømatforbruket blant folk flest.

Insula ble etablert i 2015, men har gjennom selskapene som i dag utgjør konsernet en historie som går tilbake til 1905. Kongstanken bak å etablere Insula var å samle og bygge tverrfaglig og sterk kompetanse om foredling og salg av sjømat. Siden etableringen er det blitt gjennomført over 20 oppkjøp som sammen danner sjømatkonsernet Insula.


Vil du være med å utvikle fremtidens sjømatkonsern?

Med bakgrunn i svært sterk vekst ønsker First Seafood å styrke kompetansen på økonomi og finans med en økonomidirektør til nyopprettet stilling. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Vi søker etter en forretningsorientert og faglig dyktig økonomidirektør som kan bidra til å videreutvikle et selskap i sterk vekst og med store ambisjoner. 

Økonomidirektør vil være ansvarlig for alle områder innen økonomi og finans, herunder sikre løpende oversikt og oppfølging av resultater, samt gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Med en ambisiøs vekststrategi vil CFO ha en sentral rolle i utviklingen av selskapet, både operasjonelt og forretningsmessig.  

Hovedansvar og oppgaver: 

 • etablere datadrevet rapportering av høy kvalitet til styret og eier 
 • utvikle forretningsplaner, inkludert prognoser/budsjett og KPI-er
 • styre kapitalbruk (capex) og herunder arbeidskapitalen i selskapet 
 • utvikle relevante lønnsomhets- og risikoanalyser, herunder business cases
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • drive finansiell og forretningsmessig rådgiving til organisasjonen
 • følge opp og kvalitetssikre regnskap (utført av Insula sitt interne SSC) og være kontaktperson mot revisor


Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring fra tilsvarende rolle i liknende virksomhet og/eller konsulenthus/revisjon. Tidligere erfaring som CFO er ikke påkrevet, men du må ha god forståelse for rollen og «beste praksis».
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • god kunnskap om hvordan benytte teknologi og IT-løsninger for å fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag og effektivisere økonomifunksjonen
 • høy faglig integritet


Personlige egenskaper

 • operativ gjennomfører som jobber selvstendig og effektivt og er ambisiøs på selskapets vegne
 • gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • forretningsforståelse og kommersielt «mind-set», herunder evne til å gjøre økonomi-, regnskaps- og finansfunksjonen som en verdiskapende, integrert del av forretningen
 • evne til å tenke strategisk, strukturert og målrettet
 • kremmer med høy arbeidskapasitet
 • kommersiell teft og pasjon for forbedring 

Insula har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som våre kjerneverdier. Disse egenskapene ønsker vi også at vår Økonomidirektør for First Seafood lever etter. 

Vi tilbyr

First Seafood tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap med vekstambisjoner. Den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse.  Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Det vil være en viss fleksibilitet i stillingen med hensyn til arbeidssted.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du ta kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mobil 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknader behandles fortløpende.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

First Seafood AS produserer et bredt utvalg av sjømatprodukter for kunder over hele verden. Vi er et lite, men kompetent team, som har spisskompetanse på råvarer, produksjon, salg og marked. Alle vi som jobber i First Seafood brenner for det vil gjør, og selv om vi begynner å bli etablerte søker vi å beholde gründerånden som ligger i selskapets DNA.
First Seafood har to fabrikker; en heleid på Kongsvinger der vi foredler laks, og en deleid som ligger i Ålesund. Våre kontorer ligger i Ålesund, Bergen og Oslo.
Vi har sterk vekst, og riktig kandidat vil få mulighet til å sette et solid fotavtrykk i byggingen av selskapet. I 2022 omsatte selskapet for vel 550 mnok, og for inneværende år forventes en omsetning på drøye 1 mrd.
Arbeidssted vil være Oslo og/eller Kongsvinger, og noe reisevirksomhet må påregnes.

First Seafood ble en del av Insula-konsernet i august 2016.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel