Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Avdelingsledere til København

Arbeidsgiver
Nordisk ministerråd
Sted
København K, Hovedstaden (DK)
Søknadsfrist
16. mai 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Vil du være med og lede Nordisk ministerråd? Vi søker nå etter to avdelingsledere til København

Ledelsen av Nordisk Ministerråds sekretariat er inne i en spennende fase. Nordisk samarbeid er tettere enn på veldig lenge, og vår Visjon 2030 om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region inspirerer og motiverer.

Vår nye generalsekretær Karen Ellemann, som tiltrådte ved årsskiftet, danner nå sin ledergruppe og rekrutterer to avdelingsledere. Ledergruppen består av totalt 8 personer inkludert generalsekretæren, og som ny avdelingsleder vil du få en viktig rolle i utvikling og ledelse av både din egen avdeling og hele Nordisk Ministerråd. Avdelingslederne skal også bidra til å utvikle og styrke Nordisk Ministerråds arbeid med å nå Visjon 2030 for å gjøre Norden til verdens mest integrerte og bærekraftige region.

De ledige stillingene er plassert i henholdsvis Avdeling for kunnskap og velferd og Avdeling for likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur.

Som avdelingsleder i Nordisk Ministerråd er du en viktig aktør i generalsekretærens ledergruppe og bidrar med et helhetsperspektiv gjennom analyse og strategisk tenkning. Du må kunne håndtere både å lede din egen avdeling og å bidra til utviklingen av Nordisk Ministerråd som helhet. Du er en god relasjonsbygger, du søker løsninger gjennom samarbeid og evner å skape tillit både internt og eksternt. Du er utviklingsorientert og oppnår resultater ved hjelp av dine ansatte. Det faller deg naturlig å motivere, støtte og utvikle dine ansatte ved å gi dem handlingsrom og ansvar.

Hver avdeling i Nordisk Ministerråd har ansvar for en rekke ministerråd og deres tilknyttede regjeringsgrupper med representanter for de nasjonale departementene. Som leder for disse samarbeidsområdene ved Nordisk Ministerråds sekretariat vil du bistå, drive og motivere et tett nordisk regjeringssamarbeid for å nå Visjon 2030.

Avdeling for kunnskap og velferd (stilling 1) har 17 ansatte og ansvar for tre ministerråd: de nordiske arbeidsministrene (MR-A), de nordiske forsknings- og utdanningsministrene (MR-U) og de nordiske helseministrene og sosialpolitikk (MR-S). Avdelingen har også ansvar for samarbeidsprogrammet for integrering av flyktninger og innvandrere. Videre har avdelingen ansvar for tre nordiske institusjoner: Nordisk institusjon for videreutdanning i arbeidsmiljøområdet (NIVA), NordForsk og Nordisk velferdssenter (NVC).

Avdeling for likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur (stilling 2) har 25 ansatte. Avdelingen har ansvar for fire departementsråd: MR-Kultur, MR-Likestilling og LHBTI, MR-Fiskeri og havbruk, landbruk, mat og skogbruk (FJLS), samt samarbeidsministrene, som leder både internasjonalt samarbeid og området for barn og ungdom. Avdelingen har også linjeansvar for ni nordiske institusjoner: fire kulturhus på Grønland, Island, Færøyene og Åland, tre baltiske kontorer, samt Nordisk genressurssenter og Nordisk kulturkontakt.

Ansvarsområder:

  • Bidra til å lede, drive og utvikle samarbeidet, som har sitt utspring i de nordiske lands politiske agendaer samt Færøyene, Grønland og Åland
  • Samarbeid med og styringsdialogmøte/dialogmøte for de nordiske institusjonene
  • Representere Nordisk Ministerråd på nordiske og internasjonale møter og konferanser
  • Budsjettansvar innenfor driftsområdet

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet, fremfor alt innenfor Norden (inntil ca. 40 dager/år).

Innholdet i tjenesten kan endres over tid.

Vi ser etter deg som har:

  • Høyere akademisk utdanning og relevant ledererfaring
  • Evne og interesse for å arbeide med ulike kulturer og arbeidsmetoder på en internasjonal nordisk arbeidsplass
  • Erfaring med å arbeide strategisk med komplekse, politiske og faglige problemstillinger innenfor ett eller flere ansvarsområder
  • God innsikt i offentlig forvaltning, gjerne fra departement/storting eller annen politisk styrt organisasjon, er ønskelig
  • Flytende kunnskaper i et av de skandinaviske språkene; svensk, norsk eller dansk, samt gode engelskkunnskaper

Stillingen krever at du er statsborger i et av de nordiske landene. Vi ønsker å tiltrekke oss de best kvalifiserte medarbeiderne fra hele Norden uavhengig av personlig eller kulturell bakgrunn. Vi legger vekt på å skape en kultur der alle behandles likt og hvor mangfold er en styrke.

Vennligst oppgi i søknaden din om du foretrekker stilling 1 eller 2.

Vi tilbyr
Et utviklende og meningsfylt arbeid i et nordisk og internasjonalt miljø med kolleger fra hele Norden. Våre arbeidsavtaler er tidsbegrenset til fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere maksimalt tre år. Vi tilbyr etableringsstøtte til de som flytter til Danmark på grunn av arbeidsforhold. Alle som har en statlig jobb i et av de nordiske landene har rett til permisjon for å jobbe hos oss.

Om nordisk samarbeid
Nordisk ministerråd er, sammen med Nordisk råd, kjernen i det offisielle nordiske samarbeidet. Sekretariatet er delt inn i ulike avdelinger med ansvar for politiske saker, administrasjon og kommunikasjon. Nordisk Ministerråds sekretariat holder til i Nordens Hus midt i København sammen med Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfonds sekretariat, og har rundt 130 ansatte.
 
For mer informasjon, se www.norden.org.
 
Mer informasjon om tjenesten
Ønsker du å vite mer om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Ida Heimann Larsen på e-post idalar@norden.org. For informasjon om ansettelsesvilkår vennligst kontakt hr@norden.org.

Firma

Nordisk ministerråd ble dannet i 1971. Det består av i alt 12 ministerråd og dertil hørende embetsmannskomiteer. De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og de nordiske samarbeidsministrene et delegert ansvar for oppfølging og koordinering av samarbeidet. Formannskapet for Nordisk ministerråd, som varer i ett år om gangen, skifter mellom de fem nordiske landene.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel