Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Seksjonssjef, Miljøseksjonen

Arbeidsgiver
Fiskeridirektoratet
Sted
Bergen
Søknadsfrist
29. mai 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning, Fiskeri og oppdrett
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Fiskeskøyte på åpent hav med fjell og skyfri himmel i bakgrunnen

Spennende lederjobb i Forvaltningsdivisjonen

Forvaltningsdivisjonen skal rekruttere seksjonssjefer. Divisjonen består av 7 enheter, og vi søker nå etter en som kan lede Miljøseksjonen fremover.

Forvaltningsdivisjonen ledes fra Tromsø, mens seksjonsjef for Miljøseksjonen har kontorsted i Bergen. Miljøseksjonen har totalt 15 medarbeider lokalisert i Bergen og Egersund.

Fiskeridirektoratets visjon er «Livet i havet – vårt felles ansvar», og våre medarbeidere på Forvaltningsdivisjonen har et stort engasjement for forvaltningen av våre felles marine ressurser. Samfunnsoppdraget vårt er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet, gjennom bærekraftige og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Miljøseksjonen har det overordnede ansvaret for miljøarbeidet og for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Økosystemeffekter av akvakultur og fiskeri, havregnskap og økosystembasert fiskeriforvaltning. Redusere marin forsøpling, opprydning av tapte redskaper. Utvikle mer effektive og miljøvennlige fangstredskaper. Sameksistens mellom ulike havnæringer. Forvaltningsplaner for norske havområder. Seksjonen har også ansvar for å koordinere direktoratets bidrag i internasjonalt bistandsarbeid. 

Arbeidsoppgaver

 • lede Miljøseksjonen, både personalledelse og faglig ledelse
 • inngå i Forvaltningsdivisjonens ledergruppe
 • ansvar for at seksjonen utfører sin virksomhet og leverer tjenester og aktiviteter i tråd med fastsatte mål og resultatkrav
 • ansvar for at ressurser anvendes effektivt og at tildelt ramme ikke overskrides
 • overordnet ansvar for å utvikle arbeidet opp mot marint miljø og marine ressurser

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • høyere utdanning, mastergrad/hovedfag
 • ledererfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk  
 • god kunnskap om offentlig forvaltning

Du bør ha:

 • erfaring i fjernledelse
 • digital kompetanse
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • kjennskap til norsk sjømatnæring

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • utviklingsorientert og evne til å motivere medarbeidere
 • strukturert og kvalitetsbevisst
 • selvstendig, initiativrik og effektiv
 • imøtekommende og positiv

Vi tilbyr

 • lønn brutto kr 850.000 - 1.050 000,- per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • et faglig sterkt kollegium med stort engasjement for forvaltningen av våre marine ressurser
 • mulighet til å være med å forme en enhet i en ny organisasjon
 • gode arbeidstidsordninger
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt mulighet for gode boliglånsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Divisjonsdirektør Jon-Erik Henriksen, telefon 908 80 016, eller fagdirektør Anne Kjos Veim, telefon 468 12 471
 

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har rundt 420 årsverk fordelt på 20 kontor langs hele kysten.

Fiskeridirektoratet er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen.

Vi har behov for medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og perspektiv for å løse vårt samfunnsoppdrag. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres derfor til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene må du oppfylle krav til positiv særbehandling. Dette kan du lese mer om på arbeidsgiverportalen.

Fiskeridirektoratet benytter Semac bakgrunnssjekk i sine rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har i dag 474 ansatte. Rundt 260 av disse er ved våre region- og fiskerikontor langs kysten og resten ved hovedkontoret i Bergen.
Les mer om Fiskeridirektoratet her

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel