Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Direktør Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Arbeidsgiver
Kommunal- og distriktsdepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
18. juni 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor (SMK) innenfor tjenesteområdene vakt- og resepsjonstjenester, digitale tjenester, fasilitetstjenester og HR-tjenester. DSS’ kundeløfte er «sammen for fellesskapet». DSS er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, har nærmere 800 ansatte, og er lokalisert i og omkring regjeringskvartalet. 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) søker direktør til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). 

Hovedoppgaven til DSS er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor, samt å være pådriver for utvikling og effektivisering av tjenestene. DSS sitt oppdrag er unikt. DSS er til stede midt i hjertet av styringen av Norge, og jobber hver dag, fra mange ulike ståsteder, for at demokratiet i Norge skal fungere best mulig. 

De nærmeste årene vil DSS være sentrale i gjennomføringen av flere store prosjekter for departementsfelleskapet, ikke minst i forbindelse med bygging og innflytting i nytt regjeringskvartal. Dette gir muligheter for både effektivisering og utvikling av nye tjenester gjennom standardisering, styrking av samarbeid på tvers og bruk av ny teknologi i tjenesteproduksjon. DSS er p.t. under omstilling i forbindelse med at det skal etableres en felles IKT-virksomhet for departementsfelleskapet.

Vi søker en strategisk, trygg og samlende direktør som kan være en pådriver for vekst og utvikling, og samtidig sikre gode tjenesteleveranser med høy kvalitet. DSS er en stor organisasjon, og fagfeltene spenner bredt. Direktøren må forstå verdien av å levere et stort spekter av tjenester til hele departementsfelleskapet. 

Sentrale oppgaver:

  • Være en synlig, samlende og trygg leder
  • Realisere strategiske mål og ambisjoner for DSS 
  • Sikre at DSS ivaretar og videreutvikler sin rolle som både fagdirektorat og driftsorganisasjon
  • Gi stor oppmerksomhet til tjenesteutvikling og kvalitet i tjenester og leveranser 
  • Sikre kostnadseffektive og konkurransedyktige tjenester med høyt servicenivå på tvers av tjenesteområder for å sikre en helhetlig brukeropplevelse 
  • Sikre en god økonomistyring av DSS
  • Forankre en god sikkerhetskultur i departementsfelleskapet, og ivareta en tydelig og konsekvent håndtering av sikkerhetshendelser
  • Sikre god internkultur og bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid i organisasjonen 
  • Sikre god synlighet i departementsfelleskapet, og et godt samarbeid med departementene og med andre samarbeidspartnere
  • Sikre god samhandling med ansatte og ansattes organisasjoner.

Aktuelle kandidater har relevant ledererfaring, gjerne fra roller som innebærer kundedialog, tjenesteyting og økonomistyring. Vi ser etter kandidater som har drevet endrings- og utviklingsprosesser, gjerne fra større driftsorganisasjoner. Direktøren bør ha god kunnskap om departementene og statsforvaltningen for øvrig. Den rette kandidaten har interesse for digitalisering og hvordan en kan understøtte driften og minimere kostnader ved bruk av teknologiløsninger. 

Direktøren må være en tydelig leder med evne til å inspirere og motivere erfarne og engasjerte medarbeidere, og være opptatt av å nå resultater gjennom og sammen med andre. Direktøren evner å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen, og opparbeider tillit både internt og eksternt. Aktuelle kandidater har utpreget samfunns- og rolleforståelse, styringskraft og god evne til dialog og relasjonsbygging. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode. Lønn etter avtale. Direktøren må kunne sikkerhetsklareres på tilstrekkelig nivå.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Ingunn Lian, tlf. 992 52 475, eller ekspedisjonssjef  i Kommunal- og distriktsdepartementet Jan Olav Pettersen, tlf. 906 65 002. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 18. juni 2023.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Firma

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeider med bærekraftmålene, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Regjeringen har besluttet at departementet fra 1. januar 2024 skal deles i to departementer; Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet overtar ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, arbeidet med bærekraftmålene, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning fra dagens KDD.

Administrasjonsavdelingene i de to departementene vil ivareta stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikle styringssystemer og fastsette overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingene vil ta seg av administrative fellessaker og se til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel