Avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen

Sted
Oslo
Publisert
fredag 26. mai 2023
Søknadsfrist
15. juni 2023
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsvarsling

Motta stillingsvarsel når vi legger ut tilsvarende stillinger.

Om avdelingen

Eierskapsavdelingen søker nå en avdelingsdirektør som vil ha ansvar for oppfølging av enkelte av selskapene i avdelingens portefølje. Avdelingen forvalter statens direkte eierskap i 21 selskaper, inkludert i børsnoterte selskaper som Equinor, DNB og Telenor og i heleide selskaper som Statkraft, Posten Norge og Nysnø. Samlet verdi av eierandelene er omtrent 1300 mrd. kroner. Avdelingen har også ansvaret for eierskapet i Petoro som forvalter statens direkte eierandeler på norsk sokkel. Avdelingen er sekretariat for næringsministeren og regjeringen tilknyttet eierskapspolitikken, og ressurs- og kompetansesenter innen eierskap for andre departementer og avdelinger. Avdelingen har 35 ansatte med bakgrunn primært fra ulike roller i privat næringsliv og har et godt faglig og sosialt miljø.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør vil du som leder av selskaps- og fagteam arbeide med et bredt spekter av oppgaver som gjelder forvaltningen av statens eierskap. Dette inkluderer eksempelvis selskapsanalyser, rapportering, styrevalg, dialog med selskapene, bistand til politisk ledelse og forberedelse av saker til næringsministeren, regjeringen og Stortinget. 

Avdelingsdirektøren inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder (ekspedisjonssjef). Avdelingsdirektøren har personalansvar, hvor utvikling av medarbeidernes kompetanse og ferdigheter står sentralt.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Utdanning på mastergradsnivå – gjerne innen jus, teknologi- eller økonomifag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning.  
 • Solid erfaring fra eierskapsforvaltning i statlige eller private eiermiljøer - innen industri, finansinstitusjoner eller andre eiermiljøer, eller indirekte fra strategisk, finansiell eller juridisk rådgivning
 • Det er en fordel med kjennskap til statsforvaltningen

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • Initiativrik med utpreget egen drive og gjennomføringsevne
 • Gode lederferdigheter og trives med å arbeide under stort tidspress 
 • Lagspiller – motivert av å bidra til gode leveranser og resultater sammen med andre
 • Strukturert og etterrettelig med høy integritet
 • Gode analytiske egenskaper, godt skjønn, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk og høyt presisjonsnivå i leveranser

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. I vurderingen av søkere vil vi vurdere relevans i kandidatenes bakgrunn og erfaring fremfor antall års erfaring. Aktuelle kandidater bør kunne sikkerhetsklareres. 

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et stort eierskapsmiljø med faglig dyktige kolleger. Vi jobber tett opp mot både politisk ledelse og næringsliv. Vi har betydningsfulle oppgaver og høye ambisjoner for selskapene vi følger opp.  

Videre tilbyr vi:

 • Fast stilling som avdelingsdirektør
 • Lønnsinnplassering ut fra kvalifikasjoner og erfaring innenfor spennet: kr 800 000 –   1 100 000. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan noe høyere lønnsinnplassering vurderes. 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Kontorsted: Kongens gate 8, i Oslo sentrum

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund, på tlf. 91304577.

Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan rettes til rekrutteringsrådgiver fra DSS Erik Kjersem, på tlf. 90722349 / e-post: erik.kjersem@dss.dep.no.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges. 

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Dette innebærer å understøtte regjeringens politikk for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.

Viktige ansvarsområder er også næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper, og har mange underliggende etater og tilknyttede virksomheter.

Departementet har ca. 360 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Vi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.