Denne stillingen har utløpt

Kvalitetssjef

Arbeidsgiver
OneCo Networks AS
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Snarest

Vis mer

Bransjer
Håndverk / Bygg / Anlegg / Mekanikk
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Kvalitetssjef

OneCo ble etablert i 2011 og er i dag en av Norges største elektroentreprenører. Vi leverer tjenester og prosjekter innen elektro, automasjon, telekom, mobil og teknisk infrastruktur.
I konsernet er vi i dag nær 3000 engasjerte medarbeidere som omsetter for 5 milliarder årlig. Vi er lokalisert i stort sett hele Norge og flere steder i Sverige.

OneCo Networks AS har ca. 1150 medarbeidere lokalisert over hele Norge, og omsetter for 2 milliarder, og er en del av FO Telekom. Vi er en ledende uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor telekommunikasjon og mobil. Vi leverer i hele verdikjeden og våre tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon og vedlikehold av faste og mobile nettverk for ledende operatører, netteiere og systemleverandører. Vi leverer også til privatmarkedet, i tillegg til å være en lokal partner for bedrifter, kommuner og kraftselskaper.

Kvalitetssjefen skal være med å sikre at kvalitetsstyringen i OneCo er strategisk, risikobasert, målbar og egnet for kontinuerlig forbedring basert på prinsippene for kvalitetsledelse som definert i ISO 9000. I tillegg vil denne ha hovedansvar for bærekraft. Stillingen rapporterer til direktør HR, HMS, Kvalitet og Innkjøp. 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Styrke selskapets kvalitetskultur
 • Overordnet ansvar for selskapets ISO-sertifiseringer 9001 og 14001
 • Drift og utvikling av styringssystemet
 • Eie, tilrettelegge og vedlikeholde konsernets system for avvik og forbedringer. 
 • Bidra til gode analyser av fremtidig behov
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp årlig revisjons program for kvalitetsrevisjoner.
 • Sikre faktisk etterlevelse av alle våre prosedyrer og retningslinjer
 • Ansvar for å gjennomføre månedlige-, kvartalsvise- og årlige rapporteringer
 • Periodevis orientering til ledelsen om resultater, status og indikasjoner fra revisjonsaktiviteter 
 • Utarbeide overordnet årlig handlingsplan for kvalitet for selskapet
 • Koordinere og støtte ledelsens gjennomgåelser og arrangere ledelsens gjennomgåelser
 • Overordnet ansvar for GDPR, bærekraft og miljø
 • Sikkerhetsklareringer, autorisasjoner, tilganger og adganger
 • Delta ved behov i tilbuds prosesser og kundemøter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning innen fagområdet kvalitet
 • Noen års operativ erfaring med kvalitetsarbeid, gjerne hos en større aktør
 • Erfaring fra telekom og elektrobransjen er en fordel og vil bli vektlagt
 • God kjennskap til, og erfaring med ISO 9001 og 14001 
 • Erfaring i arbeid med GDPR og revisjons ledelse
 • Systemforståelse og erfaring med digitale verktøy
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk
 • Prosess erfaring
 • Må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper:

For å lykkes med å engasjere dine kollegaer i kvalitetsarbeidet, må du være sterk på kommunikasjon. Du må være en god lagspiller og relasjonsbygger, slik at du oppnår tillit og respekt i organisasjonen.

Andre personlige egenskaper som verdsettes i rollen er:

 • Selvstendig, systematisk og analytisk
 • Målrettet og med evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Motiverende og engasjerende leder, som lett får med deg folk på ulike nivåer
 • Detaljorientert, men samtidig med evne til å raskt forstå helheten i ulike problemstillinger
 • Nysgjerrig og endrings orientert i tråd med utviklingen av selskapet

Kvalitet i FO Telekom (OneCo Networks) er et linjeansvar og kvalitetsstyring er et virkemiddel for å nå målene til OneCo’s visjon og forretningsplan. Kvalitetsarbeidet hos oss i OneCo setter kunden i sentrum og bidrar til kostnadseffektiv ressursbruk gjennom forutsigbare og standardiserte arbeidsprosesser, avklarte forventninger, måling og kontinuerlig fokus på læring og forbedring. 

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Knut Hauge mobil 932 11 972 eller Victoria Giller mobil 974 96 962.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

OneCo ble etablert i 2011 og er i dag en av Norges største elektroentreprenører. Vi leverer tjenester og prosjekter innen elektro, automasjon, telekom, mobil og teknisk infrastruktur.
I konsernet er vi i dag nær 3000 engasjerte medarbeidere som omsetter for 5 milliarder årlig. Vi er lokalisert i stort sett hele Norge og flere steder i Sverige.

OneCo Networks AS har ca. 1150 medarbeidere lokalisert over hele Norge, og omsetter for 2 milliarder, og er en del av FO Telekom. Vi er en ledende uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor telekommunikasjon og mobil. Vi leverer i hele verdikjeden og våre tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon og vedlikehold av faste og mobile nettverk for ledende operatører, netteiere og systemleverandører. Vi leverer også til privatmarkedet, i tillegg til å være en lokal partner for bedrifter, kommuner og kraftselskaper.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel