Denne stillingen har utløpt

Direktør for Norges Bank Administrasjon

Arbeidsgiver
Norges Bank
Sted
Oslo
Søknadsfrist
28. september 2023

Vis mer

Stillingsopplysninger

inngangsparti_5_1170x300

Norges Bank Administrasjon (NBA) leverer viktig støtte til hele Norges Bank (både sentralbankvirksomheten og Norges Bank Investment Management) og er avgjørende for at Norges Bank skal lykkes med sine samfunnsoppdrag. Avdelingens oppgaver overfor hele Norges Bank inkluderer eiendomsforvaltning, informasjonsforvaltning, sikkerhet, finansiell rapportering og innkjøp. I tillegg har avdelingen ansvar for HR, juridiske tjenester og tilrettelegging for arbeidet med strategi, handlingsplaner og budsjett for sentralbankvirksomheten. Arbeidet med sentralbankvirksomhetens risikostyring og etterlevelse er også organisert i NBA. Avdelingen er organisert i 6 enheter og utgjør til sammen om lag 120 medarbeidere.

Som direktør har du en sentral rolle i driften og utviklingen av Norges Bank. Du rapporterer til sentralbanksjefen og sitter i sentralbanksjefens ledergrupper.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du har:

 • Solid organisasjonsforståelse, evne til helhetlig og strategisk tenkning og god gjennomføringskraft
 • Evne til å sette deg raskt inn i krevende problemstillinger og inspirere til nytenkning
 • Svært gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge tillit og gode relasjoner

Du er en inkluderende leder som evner å lede og motivere høyt kompetente medarbeidere, inkludert andre ledere. Du er trygg i rollen som formidler og er tydelig og rolig selv i stressede situasjoner. Du må kunne vise til relevant ledererfaring fra kompetansetunge virksomheter, høyere utdanning på masternivå, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Du kjenner deg igjen i Norges Banks verdier – Lagånd, Integritet, Nyskapning og Kvalitet. I tillegg har du god samfunnsforståelse og engasjement for Norges Banks samfunnsoppdrag. 

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes, må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET etter sikkerhetsloven.

Hos oss kan du forvente:

 • en sentral lederposisjon i en viktig samfunnsinstitusjon
 • arbeid i en virksomhet med høykompetente fagmiljøer og medarbeidere
 • et godt arbeidsmiljø med vekt på samarbeid og deling av kunnskap
 • konkurransedyktig lønn
 • muligheter for hjemmekontor
 • en trygg og sikker arbeidsplass
 • god pensjonsordning og gode forsikringsordninger for ansatt med familie
 • sentrale lokaler på Bankplassen 2 med egne treningsfasiliteter

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Assessit for mer informasjon eller en uforpliktende og fortrolig samtale om stillingen.

Tove Gartland
Rekrutteringspartner, Assessit
Tlf: 958 99 755

Trine Bjertnes Tangen
Rekrutteringspartner, Assessit
Tlf: 905 53 525


Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

crop_fe5_u8L0_8a2eb72a-af00-4976-a560-599ea46f8ff2
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.


Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

Finn oss
Nettsted

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel