Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Konserndirektør utbygging

Arbeidsgiver
Bane NOR SF
Sted
Oslo
Søknadsfrist
22. september 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Bane NOR er med på å bygge Norge. Utviklingen av infrastruktur og knutepunkter former og forandrer samfunnet vårt, og tar oss inn i en mer bærekraftig fremtid. Bane NOR skal være selve drivkraften for jernbanevekst, og bidra til at flere kan ta mer tog. 

Konserndirektør for utbygging har det overordnede ansvaret for utbyggingsdivisjonen i Bane NOR,  og har ansvar for å lede Norges største samferdselsprosjekter. Som en del av konsernledelsen skal en bidra til å ivareta Bane NORs helhetlige ansvar for å profesjonalisere og effektivisere jernbanen i Norge. I de kommende årene skal det gjennomføres store utbyggingsprosjekter og modernisering av infrastruktur for fremtidsrettet jernbane. Konserndirektør for utbygging har en sentral rolle for å sikre mer jernbane for pengene ved at kostnader reduseres, og samfunnsnytten økes. 

Konserndirektør for utbygging leder en divisjon med en ressursbase på omkring 850 personer. 
Stillingen rapporterer til konsernsjef og inngår i Bane NORs konsernledelse. 

Søknadsfrist: 22.09.23

Sentrale ansvarsområder og oppgaver

 • Ta aktivt del i arbeidet med selskapets overordnede strategi for å sikre at Bane NOR leverer på det mandat selskapet er gitt
 • Forberede og kommunisere saker til konsernledelsen, styret, Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet
 • Medvirke aktivt i vurderinger av selskapets overordnede porteføljeprioriteringer 
 • Systematisere og strukturere oppfølging av leveranse og prioriteringer av den totale prosjektporteføljen
 • Sikre implementering og anvendelse av selskapets gjennomføringsmodell for prosjekter 
 • Sikre kostnadsfokus, samt identifisere og håndtere risiko knyttet til utbyggingsprosjektene. Dette innebærer å analysere og vurdere mulige risikofaktorer, og implementere tiltak for risikoredusering
 • Oppfølging av målstyringsprosess, rapportering og innspill til Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet 
 • Bidra aktivt til samhandling på tvers og videreutvikling av matriseorganisasjonen
 • Ansvarlig for prosjektportefølje med stor samfunnsbetydning og kontinuerlig oppmerksomhet i media og politiske miljøer

Vi søker en strategisk, trygg og resultatorientert konserndirektør for utbygging med bred ledererfaring fra komplekse organisasjoner, gjerne med erfaring fra matrisestrukturer. Aktuelle kandidater har solid erfaring fra styring av store, komplekse prosjektporteføljer innenfor infrastrukturutbygging, gjerne fra samferdsel, kraft & energi, industri eller andre relevante sektorer. Konserndirektør for utbygging har god forståelse for byggherrerollen og totalentrepriser, og kunnskap om prosjekt-gjennomføringsmodeller og eierstyringsmodeller. Forståelse for hvordan man leder i et stort selskap med statlig eierskap og samfunnskritiske tjenester er en viktig kompetanse.

Vi ser etter en konserndirektør som har evne til å samle divisjonen rundt langsiktige utviklingsmål, og som har gjennomføringsevne i forhold til vedtatte mål og strategier.  Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå, og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Vi ser etter en konserndirektør for utbygging som er trygg i lederrollen og har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. 

Konserndirektør for utbygging må evne å framstå med stor troverdighet i kommunikasjon rundt temaer som berører Bane NORs virksomhet, herunder utbygging, samferdselspolitikk, kollektivtransport, mobilitet, bærekraft, klima og miljø. Kandidater må være vant til å representere selskaper eksternt, både i forbindelse med kundeorienterte aktiviteter, i bransjeorganisasjoner, mot eiere og politiske myndigheter og ovenfor media. God forståelse for politiske beslutningsprosesser, samt interesse for Bane NORs samfunnsoppdrag og sektoransvar er viktig for å lykkes i rollen.

Bane NOR ønsker å representere et tverrsnitt av befolkningen, og alle kvalifiserte personer oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 
Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I løpet av 2023 vil selskapet og ansatte i Spordrift AS bli overført til egen divisjon i Bane NOR SF. Spordrift AS er nå et datterselskap.

Sikkerhetsklarering kan bli aktuelt i forbindelse med ansettelse.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 eller Knut Ole Tande, tel. 916 56 104. 

Vi behandler søknader fortløpende.

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.
 

Firma

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel